Jurajský jarmok Hontianske Nemce 2020

Podujatie Hontianske Nemce

Jurajský jarmok Hontianske Nemce 2020

Tradičný jarmok kde si zakúpiť odevy,obuv, bytové doplnky, výrobky remeselníkov, priesady, hydinu atď.
Dobrá jarmočná atmosféra.

V prípade, že predajca má záujem zúčastniť sa uvedeného jarmoku, je povinný prihlášku včas a správne vyplnenú poslať spolu so všetkými prílohami v zmysle príslušného zákona, a to na najneskôr do 10.04. príslušného roku.

Adresa na zasielanie prihlášok: Obec Hontianske Nemce,
962 65 Hontianske Nemce 500
Kontakt:
tel.: +421 45/5591610, 0911942149
mail: matrika@hontianskenemce.sk

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia