Kam na výlet Banská Štiavnica

Nový zámok, Banská Štiavnica
© Jozef D.
Nový zámok
Kalvária, Banská Štiavnica
© zuzu hlinka
Kalvária

Tipy na výlet Banská Štiavnica

Nový zámok, Banská Štiavnica
V rámci opevňovania mesta proti Turkom postavili v rokoch 1564 - 1571 na vrchole kopca v blízkosti cesty na Vindšachtu mohutnú hranolovitú stavbu. Pevnosť bola neskôr prestavovaná, takže dnes má štyri poschodia s nárožnými baštami a strieľňami. Budova mala brániť mesto pred prípadným vpádom Turkov od Levíc a Pukanca. Bola súčasťou signalizačného systému, ktorý podával správy o pohybe nepriateľa od Pukanca po Ľubietovú. Je nazývaný i Panenským zámkom, v súvislosti s pomenovaním...
Počúvadlo jazero, Banská Štiavnica
Najvyšší vrch pohoria Štiavnické vrchy, Sitno s výškou 1009 m n.m.  Je súčasťou  vyhasnutého stratovulkánu kde našli stopy  už pravekého osídlenia. Archeologické nálezy  osídlenia, zrúcaniny stredovekého hradu  a tiež faunu a flóru zdokumentoval  Andrej Kmeť. Bájne Sitno je opradené povesťami a legendami , ktoré zaznamenal aj spisovateľ Jozef Horák .Na vrchole je nádherná vyhliadka z ktorej vidno Tatry aj Maďarskú vrchovinu. V rozhľadni patriacej CHKO je aj malé múzeum. Nedaľeko je Chata Andreja Kmeťa, čiastočne uvedená do prevádzky s možnosťou občerstvenia. Cca 300 m pod vrcholom sa nachádzajú zbytky stredovekého hradu a opevnenia-hradisko. Turistické chodníky...
Tajch Ottergrund, Banská Štiavnica
Starý zámok, Banská Štiavnica
Arborétum Kysihýbel, Banská Štiavnica
Arborétum Kysihýbeľ je chránený areál v správe štátnej ochrany prírody Štiavnické vrchy.
Banská klopačka, Hodruša - Hámre
Je to druhá najstaršia dochovaná svetská budova v Hodruši, jedna z piatich dochovaných banských klopačiek na Slovensku (Štiavnica, Špania Dolina, Kremnica a Solivar pri Prešove). Bola postavená po roku 1521 ako súčasť systému varovania obyvateľstva pred vojenským a tureckým nebezpečenstvom, zároveň bola časomerným zariadením
Banská Štiavnica (nem. Schemnitz, maď. Selmecbánya) je historické mesto na strednom Slovensku s výrazne multikultúrnou minulosťou. Známe je ťažbou kovov (najmä striebra), významnou banskou legislatívou, samosprávou a akademickou tradíciou. „Mestská pamiatková rezervácia“ od roku 1950. Mesto je centrom chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy vyhlásenej 22. septembra 1979 na rozlohe 77 630 ha. Dňa 11. decembra 1993 bolo mesto Banská Štiavnica s okolím zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a...
Beliansky Tajch, Banská Štiavnica
Tajch vznikol pred rokom 1747. V druhej polovici 18. storočia i v 19. storočí slúžil tajch, spoločne s Halčianskym tajchom na pohon stúp v Kozelníckej doline.
Dolno Hodrušské jazero , Hodruša - Hámre
Halčiansky tajch, Banská Belá
Halčiansky tajch je umelá vodná nádrž (tajch), ktorá bola vybudované v polovici 18. storočia. Voda z jazera bola určená na pohon stúp pre potreby Banskej Belej. V roku 1926 sa spomína chov rýb a rybolov. Objem nádrže je 257 000 m3, max. hĺbka 13 m, výška koruny hrádze 11, 5 m a dĺžka 123 m. Rozloha nádrže je 4.6 ha.
Kalvária, Banská Štiavnica
Kaštieľ Antol, Svätý Anton
Kaštieľ bol dostavaný v roku 1750 a jeho dejiny sú úzko späté s rodmi Koháry a Coburg. Bohato zariadené salóny pôvodným nábytkom odzrkadľujú spôsob života, vkus a záľuby týchto dvoch rodín.
Moderštôlniansky tajch, Hodruša - Hámre
Keďže je postavený na mieste, kde sú len slabé prítoky, tajch má najrozsiahlejší systém zberných jarkov zo všetkých Hodrušských tajchov. V roku 1997 bola realizovaná generálna oprava tajchu a hrádza po oprave získala pôvodné parametre. Slúži na rekreačné účely najmä chalupárom a miestnym obyvateľom.
Naša obec sa v prvých ročníkoch tohto podujatia venovala prezentácii tém ako odievanie - kde sme sa zamerali na oblasť Hontu, senokosbe i po nej nasledujúcej žatve. Ďalšie ročníky  sme venovali skôr zábavnejším témam ako „Jarmok“ či „Svadba na Baďane“. Potom sme sa opäť vrátili k prezentácii remesiel, kde bola možnosť vidieť prácu kováča, ktorý zručne podkúval koňa, ručne sa dojila krava, v murovanej peci sa piekli povestné podymníky, opodiaľ sa zvŕtali kosci, či dievčatá s hrabľami. Na jubilejný 15ty ročník sme zorganizovali veselie na počesť narodenia nového človiečika.
Sitno (1 009,2 m n. m.) je najvyšší vrch pohoria Štiavnické vrchy, kolíska európskej turistiky. Steny z andezitu obklopujú z troch strán vrchol, na ktorom je rozhľadňa a Vysielač Sitno.
Dvojvrchol "Skalka", kde na východnejšom je zachovalá rozhľadňa z ktorej je pekný výhľad na okolie. 
Tajch Bakomi, Štiavnické Bane
Sústava tajchov okolo Banskej Štiavnice
Tajch Evička, Štiavnické Bane
Spolu s Vindšachtským tajchom boli rezervoárom energie pre kedysi veľmi slávnu a bohatú Bieber štôlňu, pre svoju výdatnosť nazývanú aj Matka Všetkých baní. Práve v tejto bani bol v roku 1629 odskúšaný prvý zdokumentovaný banský odstrel na svete. Je druhým najstarším tajchom piarskej skupiny.
Tajch Malá Vodárenská, Banská Štiavnica
Tajch Rozgrund, Banská Štiavnica
Projekt tajchu vypracoval Samuel Mikovíni v roku 1741. V rokoch 1743 – 44 bola stavba pod jeho vedením zrealizovaná. Až do vybudovania priehrady Meurad v Alžírsku v rokoch 1855 – 59 bol tajch Rozgrund považovaný za najodvážnejšiu vodnú nádrž na svete. Tým sa vlastne potvrdila technická vyspelosť jeho realizátorov.
Tajch Veľká Vodárenská, Banská Štiavnica
Termálne kúpalisko, Sklené Teplice
Vodná nádrž Klinger, Banská Štiavnica
Umelá vodná nádrž Klinger nachádzajúca sa na okraji Banskej Štiavnice patrí k najkrajším banským tajchom v oblasti. Vznikla ako zdroj vody pre čerpacie stroje banských šácht, napríklad i šachty Ondrej, ktorá je dnes súčasťou neďalekého Banského múzea v prírode.
Demian, Hronská Breznica
Horný hodrušský tajch, Hodruša - Hámre
Námestie sv. Trojice, Banská Štiavnica
Tajch Malá Richňava, Štiavnické Bane