Kam na výlet Detva

Zámok Vígľaš, Vígľaš
© Ľudovít Lacuška
Zámok Vígľaš

Tipy na výlet Detva

Dom umenia Arteska je súkromné kultúrne centrum umenia, ktoré usporadúva a  ponúka priestory na usporiadanie umeleckých výstav, workshopov, vzdelávacích a tvorivých aktivít v oblasti kultúry a umenia. Hlavným zameraním Domu umenia Arteska je poskytnúť priestor študentom a neprofesionálnym umelcom v oblasti fotografie, vizuálneho umenia a dizajnu na prezentáciu svojej tvorby.
Minerálny prameň VERA, Vígľašska Huta-Kalinka
Náučný chodník Ipeľ, Kokava nad Rimavicou
Sírne bane, Vígľašska Huta-Kalinka
sochorová studňa, Horný Tisovník
Hotel Poľana, Hriňová
jazdecký areál, Zvolenská Slatina
Poľana - vrch, Hriňová