Kam na výlet Humenné

Tipy na výlet Humenné

Morské oko - jezero, Remetské Hámre
Kostol v rokoch 1974 a 1977 preniesli do expozície ľudovej architektúry a bývania Vlastivedného múzea v Humennom z Novej Sedlice.
Národná kultúrna pamiatka je významnou sakrálnou stavbou, ktorá sa nachádza v centre mesta Humenné. Bývalý františkánsky kláštor, dnes farský rímskokatolícky kostol, je najvýchodnejšie položená gotická stavba v Európe mimo tehlovej gotiky. Súčasťou výzdoby kostola sú vitrážové okná akademického maliara Mikuláša Klimčáka, rodáka z Humenného. V kostole sú umiestnené i telesné pozostatky svätého Bonifáca, ktoré dostal humenský pán Žigmund II. Drugeth do daru od pápeža v roku 1677.
Ruiny stredovekého hradu, ktorý možno ľahko sledovať pri ceste medzi Strážským a Humenným. Vidno ho už zďaleka. Bol vybudovaný v stredoveku ako strážný hrad spolu s inými blízkymi zemplínskymi hradmi Jasenov, Vinné, Čičava na hradnom kopci (280 m.n.m.). Chránil obchodnú cestu z Potisia do Haliče. 
Jasenovský hrad je zrúcanina hradu na zalesnenom chrbte Humenských vrchov patriacich pod Vihorlatské vrchy. Nachádza sa v nadmorskej výške 392 m n. m. zhruba 4 km na juh od Humenného a zhruba 1 km od obce Jasenov (od ktorej je odvodený názov hradu "Jasenovský hrad". Z hradu sú pekné výhľady predovšetkým severným smerom na Humenné a okolie.
Národná kultúrna pamiatka, pochádza z roku 1891 a krížová cesta, tvorená štrnástimi kaplnkami, je lemovaná stromovou alejou. V murovaných kaplnkách sú umiestnené kovové reliéfy s výjavmi Krížovej cesty. Dominantou Kalvárie je kostol Panny Márie Sedembolestnej, postavený v klasicistickom slohu.
Centrum mesta Humenné tvorí novozrekonštruovaná pešia zóna, ktorej bola v rámci celoštátnej súťaže Stavba roka 2002 Ministerstvom životného prostredia SR udelená Cena za stavebné dielo s najväčším ekologickým a priestorotvorným prínosom.
Park mieru, Humenné
Je národnou kultúrnou pamiatkou so vzácnymi drevinami, medzi ktorými vyniká  ginko dvojlaločné, rastie v blízkosti  romantickej  hrabovej aleje.  Vzácny strom ginko je vedený v katalógu chránených stromov. Obvod humenského  kmeňa ginka  je 253 cm, vysoký je viac ako 20 m, priemer koruny je 15 m a má vraj 150 rokov.
Majestátnou a pôvabnou dominantou centra mesta je historická budova kaštieľa, ktorý bol postavený na mieste stredovekého vodného hradu. Jeho história je pevne spätá s pôvodne neapolským šľachtickým rodom Drugetovcov, ktorý prišiel na územie Slovenska s kráľom Karolom Róbertom z Anjou. Ten za verné služby daroval Filipovi Drugetovi v roku 1317 tunajšie panstvo. Prvá zmienka o kaštieli ako o kúrií je z roku 1449. Nové stavebné obdobie nastáva po roku 1619, keď mestečko a jeho blízke okolie dobyl Gabriel Bethlen. Na mieste starého hradu dali Drugetovci, konkrétne Gabriel Druget, v tom čase nový uhorský palatín, postaviť veľký reprezentačný kaštieľ. Po smrti posledného mužského potomka...
Rybníky Slovenská Volová, Slovenská Volová
V krásnom prostredí humenského parku blízko renesančného kaštieľa je skanzen s bohatou expozíciou ľudovej architektúry a bývania vo východokarpatskom regióne. Expozícia ľudovej architektúry a bývania bola vybudovaná v rokoch 1974 – 1982.
Sninský kameň, Valaškovce
Sninský kameň je najvýraznejšou dominantou okolia Sniny. Mohutne sa vypína juhovýchodne od obce Zemplínske Hámre nad jazerom Morské oko. Aj keď má v názve prívlastok sninský, jeho vrchol sa nachádza v okrese Humenné, na území vojenského obvodu Valaškovce v katastrálnom území Valaškovce-Sever.
Kamenná kópia nezabudnuteľného obrázku Josefa Ladu stojí na železničnej stanici pri historickej studni a typickým pohľadom sa díva kamsi pred seba. Na studňu Jaroslav Hašek nezabudol ani vo svojich spomienkach. Nemohol, veď voda z nej mu tak veľmi chutila...
Kovový most bol postavený na mieste starého dreveného mosta technológiou spájania nitmi v roku 1900. Podobnou technológiou bola postavená Eiffellova veža v Paríži v roku 1887. Most stavali rok podľa projektu maďarských inžinierov, svedčia o tom tabule na moste písané v maďarčine. Po moste 27. novembra 1914 prišli ruské vojská do mesta a obsadili ho. Počas 2.svetovej vojny v roku 1944 bol  podmínovaný,  ostal stáť a do sedemdesiatych rokov slúžil autám i chodcom. V súčasnosti patrí  už len chodcom a cyklistom a najnovšie si tu, na zábradlí, zamkýnajú svoje lásky zamilovaní.
Komplex vojnových cintorínov  je súčasťou mestského cintorína. Pamätný humenský cintorín – Padlí sovietskej armády je národnou kultúrnou pamiatkou. Súčasťou pietneho miesta je aj hrob partizánskeho veliteľa A. G. Jemeľjanova, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.
Nachádza sa v  lokalite Hubková  a  svojou rozlohou 1,7 há patrí medzi najväčšie židovské cintoríny na Slovensku a patrí  medzi pamiatkovo chránené objekty. Je  tu evidovaných 970 hrobových miest. Najstaršou časťou je severozápadná strana, kde sa hrobové miesta datujú od roku 1796.  Nápisy na obeliskoch sú vo väčšine prípadov písané v hebrejskom jazyku. Príbuzní zosnulých  často dávali na obelisky citáty rodiny.