Kam na výlet Krupina

Tipy na výlet Krupina

Vartovka, Krupina
Dominantou mesta je vojenská protiturecká pozorovacia strážna veža „Vartovka“. Je to štíhla vysoká veža štvorcového pôdorysu s drevenou ochodzou na ktorú vedie kovové schodište. Veža bola postavená okolo roku 1564 spolu s mestskými hradbami na obranu mesta a ostatných banských miest pred vpádmi tureckých vojsk. Dnes slúži ako rozhľadňa na široké okolie Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny. Z Vartovky je krásny výhľad na mesto, Štiavnické vrchy, Sitno, Krupinskú...
Kúpele, Dudince
Kláštor v Bzovíku vznikol v prvej polovici 12. storočia. Pôvodne išlo o benediktínsky kláštor zasvätený prvému uhorskému kráľovi sv. Štefanovi. Za jeho zakladateľa je považovaný príslušník rodu Hunt-Poznanovcov komes Lampert. Benediktínov vystriedali niekedy medzi rokmi 1179 - 1181 premonštráti.
Dúpence, Hontianske Tesáre
Hrad Čabraď, Čabradský Vrbovok
Čabraď je zrúcanina hradu nachádzajúca sa pri obci Čabradský Vrbovok uprostred Krupinskej vrchoviny na kopci nad údolím Litavy. Pôvodne sa tento hrad nazýval Litava.
Krupinské bralce - Štangarígeľ. Chránený prírodný výtvor  s pyroxenického andezitu vo forme zriedkavých pravidelných päťbokých hranolov. Na jednom stĺpe je unikátna slovenská verzia starokeltského písma aká sa ešte neobjavila. Keltský epigraf znie: ASTAIBOV TU OO HABUVO.
V areáli zrekonštruovaného kúpaliska sa nachádza plavecký a detský bazén, ihrisko na plážový volejbal, detské ihrisko a bufet zo širokou ponukou. Prevádzková doba: jún -august Ut.-Ne.: 9.00-18.00
Národná prírodná rezervácia Mäsiarsky bok. Predstavuje prírodný komplex ekosystému lesa s fragmentami pôvodných porastov na exponovaných svahoch, s bralami a sutinami z pyroxenických andezitov. Pod prírodnou rezerváciou rastie niekoľko výnimočných dubov, z nich jeden mohutný dub, vysoký 26 m a s obvodom 4,5 m, je zapísaný v zozname chránených stromov.
Pôvodne meštiansky neskororenesančný dom zo 16. -17. st. Konali sa tu evanjelické bohoslužby a od roku 1968 je tu múzeum s historickými (Hont a mesto Krupina) a literárnymi expozíciami ( život a dielo A. Sládkoviča a E.M. Šoltésová - rodáci mesta Krupina). Niekoľkokrát do roka múzeum pripravuje a verejnosti ponúka aj krátkodobé výstavy, na mnohé zaujímavé témy. 
Nálezisko skamenenlín, Hontianske Tesáre
Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie vznikol na prelome 12. a 13. storočia ako románska trojloďová bazilika. Postavila ho banskoštiavnická stavebná huta a patrí k najväčším románskym farským kostolom na Slovensku. V 15. storočí prešiel regotizáciou, ktorá zanechala dôležité zmeny - gotické presbytérium, kaplnku a hlavný vchod. Neskôr bol opevnený a spolu so vstupnou bránou a mladším bastiónom bol pretvorený na mestský hrad. V 17. storočí kostol vyhorel a neskôr bol rekonštruovaný a získal barokové predsiene a úpravy. Z pôvodného zariadenia sa zachovali gotické sochy Panny Márie s Ježiškom, sv. Kataríny a sv. Barbory, ako aj plastiky 12 apoštolov z dielne Krupinského majstra. Sú...
Prírodná pamiatka Sixova stráň, je opustený lom oválneho  tvaru so zatopeným dnom. Z Krupiny sa na Sixovu stráň dostaneme po ceste III.triedy smerom na Žibritov, keď 400m za odbočkou na Šváb odbočíme doľava na lesnú cestu, po ktorej keď pôjdeme stále rovno, sa po 1,5 km dostaneme na Sixovu stráň.        
Svätotrojičný stĺp na námestí je kópiou od autorov Lebedinského a Kubovčíka. Autorom originálu, ktorý je v depozitári múzea, bol kremnický sochár Dionýz Ignác Steneti (Stanetti). Objednali ho krupinskí mešťania a inštalovaný bol v roku 1752. Sochy svätcov sv. Urbana, Floriána a Rócha, ďalej Panny Márie a na najvyššej časti Najstvätejšiej trojice mali vďaka prosbám obyvateľom mesta Krupinu ochraňovať pred morom, povodňami, ohňom a všetkým zlým. 
Šinkov salaš, Hontianske Tesáre
Tesárska roklina, Hontianske Tesáre
Sú veľmi zaujímavou pamiatkou na našich predkov. Studne sú vytesané v tufe mestskej časti Štrampľoch. Vznikli pravdepodobne v stredoveku. Z autobusového nástupišta sa k nim dostanete pešo za 10 minút.