Kam na výlet Lučenec

Hrad Šomoška, Šiatorská Bukovinka
© Ľudovít Lacuška
Hrad Šomoška

Tipy na výlet Lučenec

Voda z geotermálneho vrtu GTL 2 s teplotou 38,1 C , z hĺbky 1501 m svojou vysokou mineralizáciou a chemickým zložením pripomína morskú vodu. Jej pôvod je z obdobia druhohôr. Mohla by byť pozostatkom morských vôd, vsiaknutých do vápencového kolektora v období kiščel pred cca 23 – 25 mil. rokov.
Kamenný hrad na strmom vulkanickom brale dal pravdepodobne postaviť rod Kacsicsovcov ešte pred tatárskym vpádom. V prvej písomnej zmienke z roku 1242 sa Fiľakovo uvádza medzi sedemnástimi hradmi, do ktorých sa šľachta mohla ukryť pred Tatármi. Jeho prvým známym majiteľom bol lúpežný rytier Fulko. V druhej polovici 13. storočia sa hrad dostal do kráľovskej dražby. Počas 14. storočia mal viacerých majiteľov, medzi inými ho vlastnil napríklad aj Matúš Csák Trenčiansky. V 15. storočí darovala kráľovná Alžbeta hrad Jánovi Perényimu a v roku 1544 sa Fiľakovo stalo na základe „odvekého právaˮ majetkom Františka Bebeka. Keď v roku 1554 kapitán hradu Pavel Jánossy odcestoval na Gemer na svadbu,...
Čakanovský profil je prírodnou pamiatkou, ktorá predstavuje geologický odkryv a je dokladom vývoja príbrežnomorských a kontinentálnych usadenín spodného miocínu v Cerovej vrchovine. Čakanovský profil (PP) s náučným chodníkom je dlhý 1,3 km. Je aj nálezisko s paleontologickými nálezmi a morskými lastúrnikmi. V katastri obce sa nachádza bývalá uholná baňa a kameňolom. Čakanovský profil bude slúžiť ako možnosť aktívneho ekonomického rozvoja územia, aktívneho využitia geologických lokalít v procese zvyšovania environmentálneho povedomia širokej verejnosti a účinnej ochrany geologického dedičstva pre budúce generácie.
Najstaršia časť kostola – presbytérium, pochádza už z roku 1310. Viaceré fresky v týchto priestoroch sú z konca 14. storočia a zobrazujú apoštolov, Ježiša Krista ako aj výjavy z Biblie. V lodi kostola sa zachovala freska Piety. Do kultúrneho fondu je zahrnutý aj oltár z roku 1722 a kazateľnica z roku 1789. Fresky boli zreštaurované v rokoch 2000 až 2004, oltár v rokoch 2004 až 2008. V kostole  sa nachádza aj vzácna kamenná schránka na bohoslužobné predmety ako aj dvojité kňazské sedadlo v apside chrámu.
Najnovšia sakrálna stavba, drevená kaplnka  Sedembolestnej Panny Márie bola posvätená v roku 2011 v okrajovej časti obce pri osade Galamba, ktorá bude zaradená do pútnickej cesty Mariánska cesta. Táto pútnická cesta vychádza z poľského mesta  Czestochowa pokračuje cez Slovensko, Maďarsko a končí v bosnianskom Medjugorie.   
Hrad stojí na rozhraní Krupinskej výšiny a Lučenskej kotliny na nevysokom pahorku priamo nad centrom obce.
Táto jaskyňa vyhlásená i za prírodnú pamiatku je voľne prístupná verejnosti je dlhá 7,5 m.
Lovinka, Cinobaňa
Pod záštitou OZ Spoločenstvo Lovinka organizujeme semináre a workshopy na témy ako jóga, meditácia, zdravá strava, očista tela pôstom a pránická výživa, čchi-kung, bylinkárstvo,  muzikoterapia, prírodné staviteľstvo a architektúra, hlinené omietky a stavby zo slamy, permakultúrne pestovanie, vedomý život a množstvo ďaľšieho. Na semináre prichádzajú podobne naladený ľudia,  vzniká tu množstvo priatelstiev a mnohí sa sem často vracajú.
Lysec, Ľuboreč
Jaskyňa pozostáva z jedinej 12,5 m dlhej šikmo klesajúcej chodby. V štvrtohorách pravdepodobne odvádzala ponárajúce sa vodné toky do vápencového masívu. Sintrová  výzdoba jaskyne je zastúpená ojedinelými odumretými nátekmi, hráškovitými útvarmi a drobnými zvyškami po stalaktitoch.
Budovu mestskej reduty postavili na prelome 19. a 20. storočia a stala sa miestom spoločenského a kultúrneho diania v meste. Bola miestom stretávania sa spolkov a remeselníkov, ale fungovalo v nej aj kasíno, hostinec či meštianska škola. Od roku 1967 tu sídlilo Okresné vlastivedné múzeum pre okres Lučenec, neskôr premenované na Novohradské múzeum vo Fiľakove. Do roku 2011 slúžila budova na účely Mestského kultúrneho strediska a sídlilo v nej Mestské vlastivedné múzeum. V súčasnosti sa v budove okrem múzea nachádza aj Mestská knižnica. Nová stála expozícia Mestského vlastivedného múzea bola po rozsiahlej rekonštrukcii výstavných priestorov otvorená v roku 2014....
Vznikol z pôvodných tureckých záhrad. Jeho dnešná podoba bola vytvorená v druhej polovici 19. storočia pri kaštieli Berchtoldovcov. Popri domácich drevinách a rastlinách sú tu vysadené aj mnohé cudzokrajné dreviny. Dnes tu návštevníkov okrem detského ihriska v tieni krásnych stromov očakáva fiľakovské mini ZOO.
Mučínska jaskyňa je 12 m dlhá pseudokrasová jaskyňa.
Múzeum, Mašková
Obecné múzeum má viacej častí. V prvej časti je expozícia, ktorá pochádza z bývalej evan. av. vyz. ľudovej školy. Deti si tu môžu pozrieť, v akých laviciach sedávali ich starí rodičia a z akých kníh sa učili. V ďalšej miestnosti je pamätná izba venovaná: - evan. farárovi Danielovi Maróthymu (1825 Mašková -1878 Ľuboreč),  a - ev. farárovi Kolomanovi Banšellovi (1850 Točnica -1887 Lučenec).  
Rozhľadňa Karanč, Šiatorská Bukovinka
Nachádza sa v južnej časti pohoria, západne od Šiatorskej Bukovinky, na štátnej hranici s Maďarskom. Na vrchole sa nachádza rozhľadňa a televízny vysielač.
Hrad Šomoška, Šiatorská Bukovinka
Kamenný vodopád, Šiatorská Bukovinka
Prielom a vodopád, Šiatorská Bukovinka
Rozhľadňa Mačacia, Šiatorská Bukovinka
Soví hrad, Šurice