Kam na výlet Malacky

Tipy na výlet Malacky

Synagóga, Malacky
Malacká synagóga má bohatú históriu a vysokú architektonickú hodnotu. Nachádza sa v centre mesta a je jednou z jeho dominánt. Synagóga je postavená v maurskom slohu, zachovala sa bohatá ornamentálna štuka, ústredný prvok - archa i  výklenok na uloženie zvitkov tóry. Pre svoju hodnotu bola synagóga zaradená do projektu Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva.
ABROD, Závod
 V blízkosti našej obce sa nachádza chránené územie, ktoré predstavuje lokalitu slatinnej vegetácie s vedecky významnými rastlinnými spoločenstvami a reliktnými a vzácnymi druhmi rastlín. Je to významná ornitologická lokalita. Využitá je ako vedeckovýskumný objekt.  Výmera chráněného územia :   920 000 m2  Rok vyhlásenia :  1964
Čermáková lúka je obľúbené táborisko v Malých Karpatoch a významná križovatka turistických ciest. Nachádza sa na rázcestí značiek zelenej z Kuchyne smerujúcej na Veľkú Homoľu, žltej zo Zochovej chaty a hrebeňovej červenej značky.
Dračí hrádok (tiež Dračí hrad, Hadí zámok, Hadí hrad) je zrúcanina hrádku na výraznom ostrohu vrchu Úboč nad údolím Stupavského (Borinského) potoka, v nadmorskej výške 370 m n. m., 2 km východne od obce Borinka v najjužnejšej časti pohoria Malé Karpaty.
Za čias rodu Balassovcov stál na mieste dnešného františkánskeho kostola renesančný kaštielik. V roku 1624, kedy umrel posledný z rodu Balassovcov, sa zemepánmi nášho územia stal rod Pálfi. Pavol IV. Pálfi začal na našom území s rozsiahlou rekatolizáciou a prestavbou renesančného kaštieľa na františkánsky kláštor, ku ktorému nechal pristavať kostol s rozsiahlymi podzemnými kryptami. Práce sa začali v roku 1647 a v roku 1652 mali už františkáni hotový svoj kláštor. Kostol bol dokončený v roku 1653 a 11. októbra dal Pavol Pálfi vyhotoviť donačnú listinu, ktorou daroval františkánskemu rádu kláštor s chrámom. V interiéri kostola však ešte vtedy chýbali oltáre, organ, či kazateľnica a samotný...
GOLF CLUB CARPTIA rozširuje rady u nás čoraz populárnejšieho športu v podobe znormovaného 9 jamkového ihriska, veľkorysého cvičného odpaliska, dlhého 300m, cvičných greenov pre putting a chiping area, cvičný bunker pre nácvik hry z piesku.
Gotický kostol Navštívenia Panny Márie , tzv. starý kostol stojí na cintoríne. Postavený v roku 1339 a zrenovovaný v roku 1777.Vďaka zachovalosti pôvodného stredovekého stavu sa kostol zaraďuje k cenným a hodnotným dokladom stredovekého sakrálneho staviteľstva u nás. Kedysi však bol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Po vybudovaní nového kostola začal slúžiť, a dodnes slúži ako pohrebná kaplnka.
Habánsky dvor, Veľké Leváre
Jednou z dominánt obce Veľké Leváre je Habánsky dvor. Ide o pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry, ktorú tvorí 22 pôvodných viacpodlažných stavieb vybudovaných v 17 – 19 storočí.
Hotel SPARK, Plavecký Štvrtok
Hradné budovy sa zachovali vo fragmentoch okolo ústredného nádvoria, ktorého plochu prekrýva násyp z poškodených murív. Najsúvislejšie je obvodové murivo palácov a opevnení vstavaných do masívu hradného brala, so zachovanými otvormi okien, arkierov, vstupov, v murive s odľahčovacími oblúkmi a stopami po klenbách. Najpôsobivejšie sú krakorce niekdajšej pavlače nad vstupom s neskororenesančnou výzdobou v podobe maskarónov z r. 1619, ktoré svojou rôznorodosťou dokumentujú...
Jaskyňa Deravá skala, Plavecký Mikuláš
Deravá skala je jaskyňa, nachádzajúca sa na pravej strane Mokrej doliny v Malých Karpatoch v nadmorskej výške 460 m n. m. Má dĺžku 26 a výšku 15 m. 
Jazero Pieskovňa, Plavecký Štvrtok
Jazero vytvorené bagrovaním piesku, vhodné na kúpanie, pekné okolie, borovicové lesy, catová osada, možnosti občerstvenia, v blízkosti železničnej stanice.
Dnes sa využíva ako zariadenie sociálnych služieb a patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju. Súčasťou kaštieľa je park, ktorý založili Károlyiovci. 
Farský kostol na Dolnom konci je jednou z najstarších zachovaných stavieb v Malackách. Bol postavený protestantmi za výraznej podpory zemepánov Balašovcov. Jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom bola postavená v roku 1604 (podľa iných údajov v roku 1574) v renesančnom slohu.
Letné kúpalisko prevádzkuje príspevková organizácia mesta AD HOC Malacky, príspevková organizácia mesta. Sezóna sa každoročne začína 1. júna a končí sa na konci letných prázdnin.
Mestské múzeum v Malackách bolo založené v roku 1975 z podnetu akademického maliara Michala Tillnera. Na jeho návrh Mestský národný výbor urobil rozsiahlu rekonštrukciu objektu polorozpadnutého vodného mlyna na Družstevnej ulici. Expozíciu tvorila celoživotná zbierka ľudového i užitého umenia, historických pamiatok a niekoľko obrazov Michala Tillnera, ktorú daroval mestu.
Novogotický kostol sv. Michala Archanjela je z roku 1899. Vybudovaný je v strede dediny, dovtedy na tomto mieste bolo jazero. K jeho vybudovaniu viedla hlavne nedostatočná veľkosť starého, ale aj zákaz pochovávania okolo kostolov. Interiér kostola nadobudol súčasnú podobu roku 1921, kedy bol vymaľovaný.
Vápenná (tiež Roštún) (752 m n. m.) je tretím najvyšším vrchom v Malých Karpatoch (časti Pezinské Karpaty), v úzkom hrebeni tvorenom z vápencov a dolomitov. Na vrchole sa nachádza päť metrov vysoká železobetónová rozhľadňa v tvare obelisku s oceľovou plošinou a rebríkom, postavená v roku 2003. Z rozhľadne je pekný výhľad na Pezinské Karpaty, Borskú nížinu, Podunajskú pahorkatinu, Tribeč a Považský Inovec
Najstarší známy cintorín v Malackách sa nachádzal pri farskom kostole. Ten bol na prelome 18. a 19. storočia zrušený, ale už skôr vznikol dnešný starý cintorín, situovaný neďaleko kostola pri ceste vedúcej do Veľkých Levár. Pochováva sa na ňom dodnes. Najnavštevovanejší je práve v týchto dňoch.
Turistický chodník, Veľké Leváre
Náučný chodník vedie od stredu obce smer na Malé Leváre k Habánskemu dvoru, popri Rudave, cez hlavnú cestu ku kaštieľu.
Vysoká, Kuchyňa
Plavecký hrad, Plavecké Podhradie
Sport park, Stupava