Kam na výlet Michalovce

Tipy na výlet Michalovce

Zemplínska Šírava je 12 najväčšia jazerná plocha v Európe a má mimoriadne priaznivé podmienky na kúpanie, vodné športy a rybolov. Žije tu i veľa chránených druhov vodného vtáctva a rastlinstva. Na jej brehoch je 7 rekreačných stredísk so širokou paletou ubytovacích a stravovacch služieb. Hladina v zime zamŕza, takže je tu možnosť prevádzať aj niektoré zimné športy.
Zemplínska šírava je druhou najväčšou priehradou na Slovensku. Jej vodná plocha zaberá rozlohu 33 km2 a je známa najväčším počtom slnečných a tropických dní v roku.  Návštevníkom ponúka  širokú paletu ubytovacích a stravovacích služieb, plavbu výletnou loďou Zemplín. Hladina v zime zamŕza, takže je tu možnosť prevádzať aj niektoré zimné športy. 
Zemplínska šírava je druhou najväčšou priehradou na Slovensku. Jej vodná plocha zaberá rozlohu 33 km2 a je známa najväčším počtom slnečných a tropických dní v roku.  Návštevníkom ponúka  širokú paletu ubytovacích a stravovacích služieb. Hladina v zime zamŕza, takže je tu možnosť prevádzať aj niektoré zimné športy.
Na brehoch Zemplínskej šíravy - v katastri obce Kaluža v priebehu dvoch rokov vyrástol nový „Vodný svet“. Thermalpark Šírava bol oficiálne otvorený 15. júna 2014. Spustený bol areál - „Vodný svet“, ktorý pozostáva zo štyroch bazénov - masážneho, vlnového, relaxačného a detského. Všetky bazény sú v kvalitnom nerezovom prevedení.
  Návštevníkmi vyhľadávané Vinianske jazero je situované severne od obce, v lesnom prostredí. Zaberá plochu 8 hektárov, jeho najväčšia hĺbka predstavuje 3,8 metra. Nechýbajú ubytovacie a stravovacie zariadenia. Hladina v zime zamŕza, takže je tu možnosť prevádzať aj niektoré zimné športy.
V katastrálnom území Iňačoviec, Blatnej Polianky a Senného bola vybudovaná sústava rybníkov s rozlohou 700 ha, z ktorých najväčší o rozlohe 213 ha bol 27. mája 1974 (Vyhl. MK SSR č. 35282/74-OP) vyhlásený za Štátnu prírodnú rezerváciu Senné - Rybníky, za účelom ochrany vzácnych biocenóz a vodného vtáctva na vedecko-výskumné, kultúrno-výchovné a náučné ciele. V zmysle v súčasnosti platného zákona o ochrane prírody a krajiny s...
Amfiteáter lúč - Zemplínska šírava sa nachádza na stredisku Hôrka. Počas letnej turistickej sezóny ponúka návštevníkom bohaté kultúrne vyžitie. Usporiadavajú sa kultúrne podujatia a premietanie filmov.
Banková budova, Michalovce
Bazilika minor, Michalovce
Základy kláštora redemptoristov začali kopať v septembri 1930, posviacka základného kameňa kláštora sa uskutočnila 12. októbra 1930, stavebné práce boli ukončené v roku 1931 (zrealizovala ich stavebná firma Rozhon). V rokoch 1934 – 1935 firma michalovského staviteľa Juraja Byrtusa vybudovala samotný Chrám Zoslania sv. Ducha v neobyzantskom slohu.Úsilím všetkých zainteresovaných strán bol chrám za niečo viac ako rok dokončený, posviacku vykonal biskup Alexander Stojka dňa 29. septembra 1935. Na slávnosti sa zúčastnilo okolo 50 kňazov a asi 15 000 veriacich. Do nového chrámu boli následne prenesené všetky obrazy a ikony z kláštornej kaplnky. Rozpísanie nových ikon bolo zverené užhorodskému...
Zemplínska šírava je druhou najväčšou priehradou na Slovensku. Jej vodná plocha zaberá rozlohu 33 km2 a je známa najväčším počtom slnečných a tropických dní v roku.  Návštevníkom ponúka  širokú paletu ubytovacích a stravovacích služieb. Hladina v zime zamŕza, takže je tu možnosť prevádzať aj niektoré zimné športy.
Bývalá banka, Michalovce
Bývalá banka - dnes regionálne kultúrne stredisko a meštiansky dom (pod kupolou).
Ruiny stredovekého hradu, ktorý možno ľahko sledovať pri ceste medzi Strážským a Humenným. Vidno ho už zďaleka. Bol vybudovaný v stredoveku ako strážný hrad spolu s inými blízkymi zemplínskymi hradmi Jasenov, Vinné, Čičava na hradnom kopci (280 m.n.m.). Chránil obchodnú cestu z Potisia do Haliče. 
Jasenovský hrad je zrúcanina hradu na zalesnenom chrbte Humenských vrchov patriacich pod Vihorlatské vrchy. Nachádza sa v nadmorskej výške 392 m n. m. zhruba 4 km na juh od Humenného a zhruba 1 km od obce Jasenov (od ktorej je odvodený názov hradu "Jasenovský hrad". Z hradu sú pekné výhľady predovšetkým severným smerom na Humenné a okolie.
Kopčianske slanisko, Zemplínske Kopčany
kúria Ehrenheimovcov, Trnava pri Laborci
Mestský úrad, Michalovce
Pôvodne gotický rímskokatolícky farský Chrám Narodenia Panny Márie zo 14. storočia.
V 70. rokoch sa návštevnosti tešila známa Lodenica s pozorovacou vežou i reštaurácia Kotva na kopci. Dnes rozhľadňa chátra a je riziková na vstup.
V poradí druhá pozorovacia veža bola v CHVÚ Senianske rybníky postavená v lokalite Ostrovík severne od obce Senné, ktorá tvorí sústavu štiroch pozorovacích veží náucného chodníka CHVÚ Senné.
Senderov, Vinné
Rotunda a kamenná platňa s doteraz nerozlúšteným nápisom (objavená bola počas výskumu v interiéri rotundy) patria do dnešných dní medzi veľké záhady slovenskej archeológie.Zvyšky rotundy s kruhovou loďou a podkovovitou apsidou, ktoré dokladajú udomácňovanie kresťanstva v regióne Zemplína, boli objavené a skúmané v 70. rokoch 20. storočia. Odborníci dodnes nemajú jednotný názor na datovanie tejto sakrálnej stavby. Podľa objaviteľa Jaroslava Vizdala bola rotunda zapustená do veľkomoravského horizontu – v jej okolí je totiž doložené osídlenie od 9. storočia (uvedené datovanie podporil aj historik Peter Ratkoš – rozmery michalovskej rotundy sú totiž takmer rovnaké ako rozmery rotundy v...
Zemplínska Šírava - Paľkov Klokočov . Miesto vhodné na kúpanie (Bazény, kúpaliská, vodné plochy). Prevádzkovateľ, informácia o bazénoch, kvalita vody: Zobraz detail kúpaliska
Barokovo-klasicistický kaštieľ rodu Sztáray. Dnes sídlo Zemplínskeho múzea.
Amfiteater, Ptrukša
Nacina Ves, Nacina Ves
oddychová zóna Močidlo, Zemplínska Široká
oddychová zóna Palínok, Zemplínska Široká
Vininský hrad, Trnava pri Laborci