Kam na výlet Partizánske

Tipy na výlet Partizánske

Bývalá škola, Veľké Kršteňany
Dobrolín, Veľké Uherce
Ako kultúrno-výchovné zariadenie v oblasti astronómie a kozmonautiky funguje od roku 1988. Dominantou hvezdárne je kupola s priemerom piatich metrov so šošovkovým ďalekohľadom na pozorovanie oblohy. Hvezdáreň poskytuje možnosti na denné a nočné pozorovanie oblohy, prednášky, premietanie filmov a vlastných audiovizuálnych programov.
V lesoch Strážovských vrchov, južne od obce Nitrica (okres Prievidza), leží  jaskyňa Brloh.
Oselná skala, Veľké Uherce
Kozlica, Krnča