Kam na výlet Prešov

Kapušiansky hrad, Kapušany
© Jones FPV
Kapušiansky hrad

Tipy na výlet Prešov

Šarišský hrad, Veľký Šariš
Šarišský hrad je magické miesto nad okolitou prírodou, miesto kde sa dá tráviť voľný čas, oddýchnuť, zrelaxovať. Ľudia oceňujú čisté životné prostredie a nádherný výhľad. Miesto, kde si môžu opiecť slaninku a špekačky a zúčastniť sa na podujatiach organizovaných mestom.
Hrad Obišovce, Obišovce
Chrám svätého Lukáša Evanjelistu z roku 1727 v obci Brežany, okres Prešov je gréckokatolícky drevený chrám na Slovensku. Je zaradený do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Na tomto turistickom mieste môžte získať turistickú známku z kostola sv. Lukáša. 
Fedelemka, Šarišské Michaľany
Lipovský hrad nazývaný aj Zámčisko, Jazvečia hora alebo aj Varhoška je ruina hradu na Šariši, v západnej časti okresu Prešov. Zvyšky niekdajšieho hradu sa nachádzajú v nadmorskej výške 618 m n. m. a nad terén sa vypínajú západne od obce Lipovce. 
V katastri obce Lipovce, na južnom svahu tzv. Čerenej skaly, sa v nadmorskej výške 817 m n. m. nachádza verejnosti voľne prístupná jaskyňa zvaná Komín. Jaskyňu s celkovou dĺžkou 18 metrov tvorí spočiatku vodorovná chodba, ktorá sa ku koncu zužuje a stúpa, meniac sa v zasutý komín. 
Jedinou známou a od roku 1999 sprístupnenou jaskyňou na území Prešovského okresu je Jaskyňa Zlá Diera pri obci Lipovce (v miestnom dialekte nazývaná aj Jaskyňa ZLA DŽURA). Zlá Diera je výnimočná práve veľmi citlivým spôsobom sprístupnenia, pri ktorom návštevník s prilbou na hlave prechádza so sprievodcom tajuplné podzemie. 
Kamenná Baba je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Prešov.
Na pomerne strmom kopci, na mieste starého slovanského hradiska postavili v 13. storočí hrad, ktorý mal chrániť kráľovskú cestu vedúcu z Prešova na sever. Jeho prvým majiteľom bol rod Moglód. Po jeho vymretí prešiel do majetku kráľovskej komory a jeho veliteľom sa stal Henrich Tarczay, stúpenec Matúša Čáka. V roku 1312 počas bojov medzi Karolom Róbertom a Matúšom Čákom hrad zničili. Okolo roku 1410 ho dostal Andrej Kappy, ktorý postavil nový opevnený objekt. V súvislosti s tureckým nebezpečenstvom hrad...
Kaštieľ, Radatice
Kostol sv.Michala, Šarišské Michaľany
Terajší kostol bol posvätený na základoch starého kostolíka v r. 1785 podľa románského vzoru - oblúkovité okná, klenby a polkruhové sanktuarium. K umeleckým vzácnostiam kostola patrí prekrásna baroková monštrancia a kalich z 18. storočia, z dielne levočského majstra Jána Szilassyho. Do roku 1916 bolo v kostole starobylé medené lavatorium z roku 1766 s vyobrazením Rákocziho erbu na držadle (teraz v Národnom múzeu v Budapešti). V podzemí kostola sú hrobky tunajších zemepánov.
Patrí do chráneného územia Kamenná baba. Lačnovský kaňon je národná prírodná rezervácia s 5. stupňom ochrany prírody. Kaňonom preteká Lačnovský potok, ktorý vyhĺbil kaňonovitú roklinu. V koryte potoka sa rokmi vytvorila sústava vodopádov nazvaná Prahy. 
Prameň minerálnej vody sa nachádza asi 250 m severovýchodne od plniarne v mieste bývalých „Švábľových prameňov“. Minerálna voda je zachytená vŕtanou studňou, nad ktorou je postavený atypický objekt. Voda je vyvedená do závodu „Minerálne pramene - Salvator“, do obce Šindliar a pre voľný odber asi 100 m od prameňa.
Nad Imunou, Šarišské Michaľany
Opálové bane, Červenica
Unikátne Dubnícke opálové bane sa nachádzajú v strede severnej časti Slanských hôr. Od Prešova sú vzdialené asi 28 km JV a dostaneme sa k nim cez Solivar, Dulovu Ves, Kokošovce a Zlatú Baňu. Od Košíc sú vzdialené 35 km SV a najkratšou cestou sa k nim dostaneme cez Košické Olšany, Rozhanovce, Čižatice, Kecerovce, Opinú a Červenicu. Od Zlatej Bane je bývalé administratívne centrum ťažby drahého opálu, teraz opustená osada Dubník vzdialená asi 5 km a od Červenice asi 3 km....
Významnou kapitolou dejín v roku 1831 je sedliacke povstanie. Vojnami a pustošením preriedené rady poddaných začala v roku 1831 kosiť cholera. Na počesť sedliackeho povstania na kopci Furča nad Haniskou v roku 1938 a je dominantnou obce. Pomník je postavený podľa návrhu arch. Pospíšila. Celková výška je 20 m. Jednotlivé postavy  v skupine sú 3,2 m vysoké. Postava je vysoká na pylóne 4,2 m. V pravej ruke drží ratolesť dĺžky 0,4 m.
Prírodné kúpalisko Sigord Kokošovce . Miesto vhodné na kúpanie (Bazény, kúpaliská, vodné plochy). Prevádzkovateľ, informácia o bazénoch, kvalita vody: Zobraz detail kúpaliska
Raslavkameň , Abranovce
Kultový kameň bol v nedávnej minulosti známy iba niekoľkým zasvätencom a miestnym z okolia. V súčasnosti popularizačné články o tomto zvláštnom pozoruhodnom kameni k nemu priviedli množstvo obdivovateľov. Niektorí mu rovnako ako v minulosti pripisujú magické účinky a okolie Raslavkameňa je plné darov vo forme stužiek, retiazok, ružencov, hrkálok a pod.
Areál zariadenia je situovaný v závere Kopytovskej doliny, ktorá vyniká mnohými prírodnými krásami a turisticky veľmi zaujímavými cieľmi – rokliny Chmeľová a Voroblik s krásnymi vodopádmi vysokými až 20 m, Lačnovský kaňon, skalné okno Vrátnica,Národná prírodná rezervácia Kamenná baba, pamiatkovo chránená obec Lačnov, jaskyňa Zlá diera, roklina Parkaň, minerálne pramene Salvátor v Lipovciach a Sultán v Šindliari. 
Žarinec, Radatice
hrad Šebeš, Podhradík
Kaštieľ, Fričovce
Stráž, Fintice