Kam na výlet Revúca

Sysle Muráň, Muráň
© Wiki
Sysle Muráň
Muránska planina, Muráň
© Ľudovít Lacuška
Muránska planina

Tipy na výlet Revúca

Tradičným miestom výletov je Domica, ktorá je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras. Okrem významných geomorfologických hodnôt pozornosť púta najmä vzácnymi archeologickými nálezmi, bohatým výskytom sintrových štítov a bubnov, ako aj početným druhovým zastúpením netopierov. V rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu je zaradená do svetového prírodného dedičstva.
Ochtinská agonitová jaskyňa predstavuje unikátny prírodný fenomén pútajúci pozornosť bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne i svojráznym vznikom a vývojom podzemných priestorov.
Geologické zloženie územia je pomerne pestré. Zastúpené sú horniny prvohôr, ako aj mezozoika, ktoré tvoria podstatnú časť príkrovovej skladby vlastnej Muránskej planiny. V hlavných rysoch bolo územie vybudované alpínskym vrásnením a nasunutím príkrovu. Svoje stopy zanechala aj neogénna vulkanická činnosť. V dôsledku toho sa  v území nachádza široká paleta hornín rôzneho zloženia.
Muránsky hrad je tretí najvyššie položený hrad na Slovensku. Areál hradu patrí medzi najrozsiahlejšie u nás. Muránsky hrad postavili Bebekovci v období po pustošení Uhorska Tatármi v 13. storočí, aby strážil cestu zo severu na juh. V 15. storočí ho obsadili Bratríci a nadobúda dominanciu nad vtedajším jelšavským panstvom. Neskôr viackrát zmenil majiteľa. V polovici 16.storočia bol sídlom lúpežníka Bašu.
Dvojpodlažný klasicistický dom z r. 1784 niekdajšie sídlo evanjelickej školy , nachádza sa vo dvore evanjelickej fary.
Je postavený v klasicistickom štýle s rokokovým oltárom a kazateľnicou. Je dominantou obce.
Hostinec Psota, Revúcka Lehota
Hrad Drienok je zrúcanina hradu nachádzajúca sa v katastrálnom území obce Rybník v okrese Revúca. Vznikol v 13. a zanikol v 15. storočí. Ostali po ňom iba zvyšky základov.
Impozantný kaštieľ, ktorý dal postaviť bulharský cár Ferdinand Coburg, prekvapí svojou polohou uprostred lesov. Spolu s okolím je ideálnym miestom na relax.
Následkom Viedenskej arbitráže dňa 2.11.1938 bola pripojená veľká časť južného Slovenska ku vtedajšiemu Maďarsku. S ním aj časť našich tratí, čím sa značne narušila celistvosť siete. Toto mala vyriešiť výstavba takzvaných Gemerských spojok. Tie mali byť tri. Tisovec - Revúca, Slavošovce – Lubeník (vtedajšia Chyžnianska Voda) a Štítnik - Nižná Slaná. Posledny úsek, Štítnik – Nižná Slaná zostal iba „na papieri“. Výstavba tratí Tisovec – Revúca a...
Multifunkčné ihrisko, Muránska Dlhá Lúka
Penzión Flipper, Revúcka Lehota
Pri obci Slavošovce sa nachádza aj jedinečná turistická atrakcia, ktorú stojí za to vidieť i prejsť.  Zážitok pri prechádzke úplnou tmou stojí za to vyskúšať. Nedokončený železničný tunel slúži ako turistická atrakcia, spája revúcku so štítnickou dolinou. Tunel meria 2 400 metrov. Jeho prechod trvá slabých 45 minút. Návštevník doň vchádza vstupným portálom v Slavošovciach a vychádza nad obcou Magnezitovce.
Stolica, Rejdová
Turistické chodníky nad obcou , Muránska Dlhá Lúka
Verejnosti prístupná  –  Wesselényiho (alebo tiež Vešeléniho) jaskyňa. Táto jaskyňa s celkovou dĺžkou 16 m leží len kúsok pod Muránskym hradom, v nadmorskej výške 855 m n. m.
Nie každý vie, že aj v Tornali stál voľakedy hrad, ktorého zvyšky môžeme nájsť aj dnes v Zoltánke.
Kostol, Ratkovské Bystré