Kam na výlet Rožňava

Kaštieľ, Betliar
© Ivan Zázik
Kaštieľ

Tipy na výlet Rožňava

Hrad - Krásná hôrka, Krásnohorské Podhradie
Krásna Hôrka je hrad zo 14. storočia, ktorý sa nachádza nad obcou Krásnohorské Podhradie neďaleko Rožňavy. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1333. Hrad je od roku 1961 národnou kultúrnou pamiatkou. Vlastnili ho tri významné rody: Mariášiovci, Bebekovci a Andrášiovci.
Tradičným miestom výletov je Domica, ktorá je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras. Okrem významných geomorfologických hodnôt pozornosť púta najmä vzácnymi archeologickými nálezmi, bohatým výskytom sintrových štítov a bubnov, ako aj početným druhovým zastúpením netopierov. V rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu je zaradená do svetového prírodného dedičstva.
Kaštieľ, Betliar
Kaštieľ pochádza zo začiatku 18. storočia a postavili ho na základoch staršieho renesančného kaštieľa Bebekovcov. Dal ho postaviť Štefan Andráši ako poschodový, ešte opevnený kaštieľ so štyrmi nárožnými vežami. I ďalšie prestavby v rokoch 1792 – 1795, keď prichádza k rozšíreniu, a v rokoch 1880 – 1886, keď stavba získala dnešnú podobu, sa viažu znovu k rodine Andrášiovcov, ktorá bola už vtedy jeho trvalým vlastníkom, a ktorá mala v majetku nielen hrad Krásnu...
Ochtinská agonitová jaskyňa predstavuje unikátny prírodný fenomén pútajúci pozornosť bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne i svojráznym vznikom a vývojom podzemných priestorov.
Gombasecká jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne Národného parku Slovenský kras. Známa je najmä výskytom sintrových bŕk – tenkých trubicovitých stalaktitových útvarov. V rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu je zaradená do svetového prírodného dedičstva.
Ponuka a rozvoj služieb na Ranči pod Ostrou skalou sleduje súčasný trend v cestovnom ruchu - návrat k prírode, spoznávanie vidieckeho spôsobu života, uprednostnenie fyzickej činnosti a športových aktivít. Obyvatelia miest čoraz viac vyhľadávajú možnosti trávenia voľného času ďaleko od civilizácie a modernej techniky. Spoznávajú pôvodné tradície, ľudové remeslá, participujú na pestovateľskej činnosti, či každodennej starostlivosti o hospodárskej zvieratá.
Amfiteáter, Rejdová
Dobšinská ľadová jaskyňa a systém Stratenskej jaskyne predstavujú najvýznamnejší krasový fenomén Slovenského raja. Dobšinská ľadová jaskyňa je od Dobšinej vzdialená 18 km. Vchod do jaskyne na severnom svahu Duča sa nachádza v nadmorskej výške 969 m, 130 m nad dnom doliny Hnilca. Dosahuje dĺžku 1232 m. Objem ľadu je 110 132 m3, najväčšia hrúbka 26,5 m. Charakterom zaľadnenia patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete, zároveň je najnižšie položená ľadová jaskyňa v...
Hora RADZIM, Brdárka
Štýlovo zariadenej horskej chate Stará Horáreň I a Stará Horáreň II nachádzajúcich sa
Hrad nie je z cesty viditeľný ale po miernom blúdení v lese po svahu vápencového masívu Silickej planiny môžete objaviť malý skalný výbežok so zvyškami múru a viditeľnú priekopu.
Tvorí ju chodba s dĺžkou 11 metrov, v ktorej absentuje kvapľová výzdoba.
Ide vlastne o 17 metrov dlhý krasový tunel s otvormi na oboch stranách. Jaskyňa bola obývaná už v dobe kamennej, o čom svedčia archeologické nálezy.
Jaskyňa v Havranej skale je prírodná pamiatka v správe príspevkovej organizácie Správa slovenských jaskýň.
Krásnohorská jaskyňa, Krásnohorská Dlhá Lúka
Krásnohorská jaskyňa je výverová fluviokrasová jaskyňa. Objavili ju rožňavskí jaskyniari v roku 1964 po znížení hladiny vody vyvieračky Buzgó. Známa dĺžka jaskyne je 1 356 m. Prehliadková trasa vedie ku Kvapľu rožňavských jaskyniarov, ktorý s výškou takmer 33 m patrí medzi najväčšie kvaple sveta.
Patrocínium: kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi
Kúpalisko Veronika, Gemerská Hôrka
Ochtiná, Ochtiná
Nádrž je súčasťou vodného diela Dobšiná a poznáme ju aj pod názvom Dedinky. Po VVN Bešeňová je to druhý najväčší pstruhový revír na Slovensku.
Pomník SNP, Gemerská Poloma
Pomník SNP je situovaný neďaleko obce vedľa štátnej cesty smerom na Spišskú Novú Ves. Ide o pomník tragicky zahynulých vojakov 2 čsl. paradesantnej brigády pri leteckej havárii 16. 10. 1944 - počas ich prepravy na pomoc SNP. Pomník bol odhalený v roku 1960. Je udržiavaný. Bol rozšírený o betónové pasy s 18-timi pamätnými tabuľami s menami zosnulých vojakov. Jednou z foriem mnohostrannej pomoci Sovietskeho zväzu SNP bolo premiestnenie 2. československej paradesantnej brigády na oslobodené územie Slovenska, na Tri Duby a Zolnú. Sovietske lietadlá okrem príslušníkov brigády dopravovali aj výzbroj a výstroj pre partizánske a povstalecké jednotky. V údolí Slanej očakávali takúto leteckú dodávku...
Náučný chodník začína v obci pod starým kostolom úvodným panelom. Pri ňom je panel č.1 opisujúci geologické pomery územia. Chodník pokračuje na bralo Peškő, uprostred ktorého sa nachádza rovnomenná jaskyňa. Je tu umiestnený panel č. 2. Chodník pokračuje dole do údolia ku koncu prielomu Muráňa, kde sú ešte viditeľné stopy koryta vedúceho k vodnému mlynu, ktorému je venovaný ďalší panel. Ďalej je chodník vedený po území samotnej prírodnej pamiatky.Prielom...
Kostol sídli v rodnom dome Andreja Cházára, ktorý bol zakladateľom prvej školy pre hluchonemých v Rakúsko-Uhorsku v meste Vác, ktorá dodnes funguje. Udomácnil na Gemeri zemiaky, ktoré do tej doby v okolí Rožňavy nepoznali.
Od leta 2012 stojí na vrchole Turecká (953 m) v najvýchodnejšej časti Revúckej vrchoviny 15 m vysoká kovová turistická rozhľadňa Turek.  Je súčasťou Náučného banského chodníka Turecká, ktorý formou okruhu vychádza a končí v obci Rudná. Vyhliadková veža stojí na najvyššom bode NCH v blízkosti mesta Rožňava.
Pri obci Slavošovce sa nachádza aj jedinečná turistická atrakcia, ktorú stojí za to vidieť i prejsť.  Zážitok pri prechádzke úplnou tmou stojí za to vyskúšať. Nedokončený železničný tunel slúži ako turistická atrakcia, spája revúcku so štítnickou dolinou. Tunel meria 2 400 metrov. Jeho prechod trvá slabých 45 minút. Návštevník doň vchádza vstupným portálom v Slavošovciach a vychádza nad obcou Magnezitovce.
Stolica, Rejdová
TARZANIA Ostrá Skala, v blízkosti Ranča pod Ostrou skalou, 1600m od Dobšinskej Ľadovej Jaskyne smerom na Poprad.
Veľký Sokol, Hrabušice
Tiesňava Veľký Sokol leží na západnom okraji severných svahov Glackej planiny. Východiskovým bodom do nej je bývalá horáreň neďaleko osady Píla, miestnej časti Hrabušíc. Sprístupňuje ju žlto značená turistická trasa, ktorou sa povoľuje iba jednosmerný prechod v smere nahor, čiže proti prúdu potoka. 
Zelená jaskyňa, vytvorená podzemnými vodami bohatými na oxid uhličitý, má celkovú dĺžku 31 m.
Huta Karol , Vlachovo
Kostol, Roštár