Kam na výlet Sobrance

Tipy na výlet Sobrance

Morské oko - jezero, Remetské Hámre
V katastrálnom území Iňačoviec, Blatnej Polianky a Senného bola vybudovaná sústava rybníkov s rozlohou 700 ha, z ktorých najväčší o rozlohe 213 ha bol 27. mája 1974 (Vyhl. MK SSR č. 35282/74-OP) vyhlásený za Štátnu prírodnú rezerváciu Senné - Rybníky, za účelom ochrany vzácnych biocenóz a vodného vtáctva na vedecko-výskumné, kultúrno-výchovné a náučné ciele. V zmysle v súčasnosti platného zákona o ochrane prírody a krajiny s...
Kostolík sv. Bazila Veľkého v Hrabovej Roztoke je jednoduchá zrubová stavba prikrytá prečnievajúcou šindľovou strechou. 
Chrám svätého Michala archanjela je drevená gréckokatolícka cerkev v obci Inovce v najvýchodnejšej časti Slovenska v okrese Sobrance. Stojí pod masívom Popriečného vo Vihorlatských vrchoch od roku 1836 a je zasvätená svätému Michalovi archanjelovi. Je to jedna z najmenších drevených cerkví na Slovensku.
Chrám bol postavený na začiatku 18. storočia medzi rokmi 1720 až 1730. Ide o trojdielnu zrubovú stavbu so šindľovou strechou.
Tyrkysové jazierko vzniklo v bývalom kameňolome, kde sa našla skamenelina 5 metrov dlhej ryby, preto bolo ťažba zastavená. Zároveň došlo k zaplaveniu kameňolomu spodnou vodou a vytvoreniu jazierka, ktoré svojou scenériou pripomína Plitvické jazerá. Beňatina sa nachádza v okrese Sobrance medzi dedinami Beňatina a Inovce. 
Kúria, Jenkovce
Sninský kameň, Valaškovce
Sninský kameň je najvýraznejšou dominantou okolia Sniny. Mohutne sa vypína juhovýchodne od obce Zemplínske Hámre nad jazerom Morské oko. Aj keď má v názve prívlastok sninský, jeho vrchol sa nachádza v okrese Humenné, na území vojenského obvodu Valaškovce v katastrálnom území Valaškovce-Sever.
Vodojem, Priekopa
Cyklotrasa, Orechová
Cyklotrasa, Orechová
Vodná nádrž, Orechová