Kam na výlet Svidník

Vyhliadková veža, Vyšný Komárnik
© Jozef D.
Vyhliadková veža
Dukliansky pamätník, Vyšný Komárnik
© Wiki
Dukliansky pamätník

Tipy na výlet Svidník

NKP Dukelské bojisko, súčasťou ktorého je pamiatkový objekt Múzeum vojenské prírodné, približuje priamo na historických miestach krutý , neľútostný ale víťazný boj osloboditeľských armád počas 2. sv. vojny.
Chrám bol postavený v roku 1924 .Stavba chrámu je  zrubovej konštrukcie  lemkovského typu postavenej na nízkom kamennom základe. Chýba v ňom chór. Chrám je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma kovovými krížmi. Architektonický dôraz ja na dvojposchodovej mohutnej veži štvorcového pôdorysu ,v ktorej sú umiestnené štyri zvony. Ikonostas má štvorradovú architektúru z čias výstavby chrámu. Celý objekt je pokrytý drevenou strešnou krytinou –...
Gréckokatolícky Kostol Ochrany Bohorodičky bol postavený v roku 1764. Je to trojdielna zrubová stavba prikrytá šindľovou strechou s troma vežami.
Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky je drevená gréckokatolícka cerkev v obci Miroľa v okrese Svidník. Chrám je národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1968.
Cerkov Ochrany Presvätej Bohorodičky je drevený gréckokatolícky chrám v Nižnom Komárniku. Postavený bol v roku 1938 neďaleko staršieho, poškodeného v prvej svetovej vojne, ktorý bol neskôr zbúraný. 
Gréckokatolícky Kostol sv. Bazila Veľkého z prvej polovice 18. storočia (asi z roku 1730). Je to trojdielna zrubová stavba prikrytá šindľovou strechou s troma vežičkami.
Chrám bol postavený v roku 1742 bez použitia jediného klinca. Pri chráme stojí samostatná zvonica so stĺpovou konštrukciou. Areál, ktorého súčasťou je aj cintorín, je oplotený zrubovou ohradou.
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela z roku 1777.
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela z roku 1752. Je to trojdielny chrám. Súčasťou areálu je drevená zvonica.
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Paraskievy z roku 1766. Je to trojdielny a trojvežový chrám. Ikonostas je z polovice 18. storočia.
Chrám svätej Paraskevy je gréckokatolícka drevená cerkev nachádzajúca sa v obci Dobroslava v okrese Svidník v Prešovskom kraji.
Chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky v Hunkovciach vybudovaný koncom 18. storočia. 
Chrám z roku 1658 je trojdielna zrubová stavba s bohato členenou šindľovou strechou a troma na západ sa zvyšujúcimi vežami.
Dukliansky pamätník, Vyšný Komárnik
Pamätník československej armády , ktorý bol v roku 1961 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Základný kameň tohto pamätníka bol položený 6. októbra 1947 a už o dva roky , presnejšie 2.októbra 1949 bol slávnostne odhalený. V komplexe pamätníka sa nachádza Dukelský cintorín , na ktorom je pochovaných 565 príslušníkov 1. Československého armádneho zboru, medzi nimi na čestných miestach aj veliteľ 1.Československej brigády generál Jaroslav Vedral-...
Nad mestom Svidník, medzi obcami Jurkova Voľa, Rovné a Cernina,  sa vo výške 667,1 m. n. m. vypína vrch Čierna hora. V roku 1936 bola na ňom postavená pyramída s výškou viac ako 9 m. V roku 1956 ju nahradila 3-poschodová meračská veža vysoká 21,83 m. 
Rozhľadňa Rohuľa, Vyšná Jedľová
Rozhľadňa stojí na mieste, kde kedysi stáli meračské veže. Vysoká bola vyše 20 metrov a fungovala až do roku 1962.
Rozhľadňa Stavok, Vyšná Písaná
Rozhľadňa na vrchu Stavok (752,4 m. n. m.) ponúka krásny výhľad na Chránenú krajinnú oblasť Východné Karpaty. Vďaka tomu, že cez Stavok vedie diaľková európska turistická trasa E3 je medzinárodne vyhľadávaným turistickým miestom.
Pamiatky ľudovej architektúry materiálnej a duchovnej kultúry Ukrajincov a Rusínov sú sústredené v národopisnej expozícii vo Svidníku. Ozdobou expozície je drevený chrám z Novej Polianky.
Údolie smrti, Kružlová
Vojenské bunkre, Vyšný Komárnik
Múzejné oddelenie Svidník je súčasťou Vojenského historického múzea so sídlom v Piešťanoch. Svojou činnosťou nadväzuje na tradície Dukelského múzea, ktoré vzniklo v roku 1965. Priestory  múzejného oddelenia boli slávnostne sprístupnené 4.10.1969, pri príležitosti osláv 25. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. 
Vyhliadková veža, Vyšný Komárnik