Kam na výlet Žarnovica

Tajch Malá Vodárenská, Banská Štiavnica
© Jozef D.
Tajch Malá Vodárenská
Tajch Veľká Vodárenská, Banská Štiavnica
© Jozef D.
Tajch Veľká Vodárenská

Tipy na výlet Žarnovica

Tajch Ottergrund, Banská Štiavnica
Baňa Starovšechsvätých, Hodruša - Hámre
Zlato a striebro sa v štôlni Starovšechsvätých ťažilo od nepamäti, baníci v nej pracovali až do polovice minulého storočia. Kam až siahajú korene banskej činnosti, nevedno, ale fakt je, že táto baňa fungovala už v druhej polovici 14. storočia a zatvorili ju roku 1950. Na vybratých úsekoch v podzemí sa návštevníci v prítmí dlhých banských chodieb vrátia do minulosti. Na vlastnej koži si môžu vyskúšať nielen atmosféru prostredia, v akej baníci stáročia pracovali.Turisti sa tak môžu dozvedieť ako sa...
Banícka kaplnka, Nová Baňa
Banícka kaplnka - postavená v roku 1822 na počesť sv. Anny na "Star
Banícky domček na Vŕškoch - kultúrna pamiatka. Dom je charakteristický pavlačou, prechádzajúcou okolo priečelia až do polovice pozdĺžnej steny objektu.
Banícky špitál, Nová Baňa
Banícky špitál  - dal postaviť súčasne s kostolom Henzmanus Izenrinkel, ako útulok pre starých a nevládnych baníkov. Banícky špitál v Novej Bani patril medzi najstaršie nemocničné a sociálne zariadenia v strednej Európe.
Banícky vozík - hunt -  pripomína banícku históriu Novej Bane nielen Novobančanom, ale aj ostatným návštevníkom. Nachádza sa pri baníckej kaplnke na Moyzesovej ulici.
Banská klopačka, Hodruša - Hámre
Je to druhá najstaršia dochovaná svetská budova v Hodruši, jedna z piatich dochovaných banských klopačiek na Slovensku (Štiavnica, Špania Dolina, Kremnica a Solivar pri Prešove). Bola postavená po roku 1521 ako súčasť systému varovania obyvateľstva pred vojenským a tureckým nebezpečenstvom, zároveň bola časomerným zariadením
Prírodná rezervácia Bujakov vrch: (1,26 ha) sa nachádza na hranici katastrálnych území Veľkej Lehoty a Novej Bane asi v polovici vzdialenosti medzi vrchom Vojšín a Sedlovou skalou. Predmetom ochrany je jeden z najsevernejších výskytov ponikleca veľkokvetého v stredoslovenskom regióne. V okolí možno vidieť aj ďalšie vzácne rastliny, ako ľalia zlatohlavá či vstavač májový.
Červená skala, Nová Baňa
1.       Červená skala   - za svoj názov vďačí červenkastej farbe horniny - ryolitu, ktorým je bralo budované.  V novobanskej oblasti budujú ryolity hlavne výrazný masív Hája (Himmelreichu), ako aj množstvo menších prevažne žilných telies v širšom okolí. Červená skala poskytuje zaujímavý výhľad na časť mesta a na východné svahy Pohronského Inovca, do údolia rieky Hron a hrebeň Štiavnických vrchov s dominujúcimi vrchmi Ťatiar (734 m n. m.) a Priesil (747 m n. m.). Poskytuje tiež výhľad na oblasť Putikovho vrchu, najmladšej sopky v strednej Európe. Poskytuje horolezecké výstupové cesty s obťažnosťou 7+ - 10-, ktoré sú zaistené skobami, kruhmi a...
Dobrolín, Veľké Uherce
Dolno Hodrušské jazero , Hodruša - Hámre
Drevenica, Župkov
Drozdovo - penzión sa nachádza v centre zimných športov a letnej turistiky pod úpätím Inovca (901 m.n.m.). Ponúka ubytovanie, má vlastnú reštauráciu so širokým výberom jedál za prijateľné ceny. Reštaurácia je vybavená TV prijímačmi a biliardovým stolom. Slúži taktiež pre ucelené skupiny za účelom usporiadania prednášok, školení, svadieb, rodinných posedení, stretávok a pod.  Po celodennom pobyte na horách dobre padne oddych v saune, v zlom počasí sa dá športovať aj vo fitnes-miestnosti s ping-pongovým stolom. V letných mesiacoch je príjemné posedenie pod slnečníkmi na terase s ohniskom priamo vedľa penziónu.
Kultúrna pamiatka - rímskokatolícky, pôvodne gotický kostol bol postavený v 2. polovici 14. storočia. Počas nepokojov v r. 1433 a 1442 ho vypálili. V 17. storočí turecké vojská chrám znesvätili - využívali ho ako stajňu pre kone. Keď v máji r. 1664 opúšťali Novú Baňu, celkom ho zničili. Chrám povstal doslova z ruín, keď ho v rokoch 1725-1729 dalo mesto opäť vybudovať. Pôvodne jednoloďová stavba bola barokovo prestavaná na trojloďovú baziliku, zaklenutú krížovou klenbou. Gotické prvky možno vidieť v presbytériu a na štítovej fasáde.
Nazývaný aj špitálsky, kultúrna pamiatka - jednoloďová stavba, zaklenutá krížovou rebrovou klenbou - je jednou z najstarších architektonických pamiatok mesta. Jej postavenie v r. 1931 úzko súviselo so susedným špitálom. Priečelie budovy zdobí kamenný erb komorského grófa Henzmanusa Izenrinkela, fundátora kostola. Hlavný oltár bol postavený začiatkom 18. stor. s použitím starších detailov. Ústredným motívom je renesančný reliéf Poslednej večere. V kostole sa nachádza i rozmerná olejomaľba z konca 19. storočia.
Háj, Nová Baňa
Háj - patrí medzi najkrajšie vyhliadkové lokality na trase náučného chodníka s najvyšším bodom 625 m n. m. Vrchol Hája (712 m n. m.) je budovaný relatívne čerstvými ryolitmi, ktoré neboli postihnuté intenzívnymi hydrotermálnymi premenami. Vlastnosti takéhoto ryolitu, najmä jeho tvrdosť,pevnosť a odolnosť voči obrúsovaniu, ho predurčili ako veľmi kvalitnú surovinu na výrobu mlynských kameňov. Táto má v Novej Bani tradíciu rovnako dávnu ako samotné drahokovové baníctvo. Vlastnosti ryolitu na tento účel zlepšovali tiež mnohé jaspisové žilky centimetrových hrúbok. Ryolit sa tu ťažil vo viacerých kameňolomoch a priamo na mieste ťažby sa aj nahrubo opracovával. Stopy po výrobe tu možno vidieť...
Havrania skala, Nová Baňa
Havrania skala - V okolí Havranej skaly, bol vyvinutý mohutný súbor paralelných žíl -  žilník Reissenschuch, intenzívne ťažený najmä v stredoveku. Žily obsahovali veľmi kvalitnú, tzv. výberovú zlatú a striebornú rudu. O dávnej ťažbe svedčí mnoho povrchových jám  - píng a otvorených šachtíc v okolí skaly ako aj štôlní pod skalou, v údolí zvanom Finerňa. V blízkosti Havranej skaly smerom na Zvoničku sa nachádza otvorené ústie šachty Klingsbittner, ľudovo nazývanej Kamenná šachta.  Z vrcholu skaly je panoramatický výhľad na masív Chlmu (726 m n. m.) medzi Rudnom nad Hronom a Brehmi. Ďalej možno obdivovať meandre rieky Hron v okolí Brehov a Tekovskej Breznice a panorámu...
Hrad Breznica, Tekovská Breznica
Zrúcaniny hradu Breznica sa nachádzajú na vrchu Hrádok, juhovýchodne nad obcou Tekovská Breznica, ktorý je ohraničený od severu Chválenskou dolinou a Priesilskou dolinou od juhu. Poloha umožňovala výhľad na historickú „Slovenskú bránu“, opátstvo v Hronskom Beňadiku a na 7 km vzdialenú Novú Baňu.
Hrad Ivankovo, Rudno nad Hronom
Lokalita zaniknutého stredovekého hradu sa nachádza na vrchu Ivankovo (416 m).
Hrad Revište, Žarnovica
Územie Hrona bolo osídľované z juhu na sever. V listine z roku 1228 je známe, že zem vymedzená vodnými tokmi, a to Kľakovským, Lukavickým a Revištským potokom je Revištská zem / Terra Ryvchke /, ktorá bola so súhlasom kráľa Ondreja II. za 50 strieborných predaná. V listine sa prvý raz stretávame s menom hradu a panstva s obcou ležiacou pod hradom. Hrad stál údajne už v roku 1265.
Hronská dedičná štôlňa (Graner-Neufang) slúžila viacerým generáciám baníkov najmä na odvodňovanie baní v severnom novobanskom rudnom revíri v oblasti Vŕškov a Najfangu. Slúžila tiež ako významný dobývací obzor na úrovni Hrona (asi 200 m n. m.). Ústie štôlne sa nachádza v údolí Hrona, v oplotenom areáli podniku Knauf Insulation. Jej portál bol v roku 2002 zrekonštruovaný.
Chata Kollárová, Ostrý Grúň
 Kalvária a Kostol sv. Kríža boli postavené po r. 1820 na kopci na západnom okraji mesta. Pred nástupom na krížovú cestu so 14 murovanými kaplnkami stojí jednoduchá obdĺžniková kaplnka Trpiaceho Krista. Interiér zdobí obraz rozlúčky Krista s matkou. Na ňu nadväzuje rad zastavení, zdobených reliéfmi z polychrómovaného plechu.
Kohútovo, Nová Baňa
 Kohútovo  - pútnické miesto vďačí za svoj vznik objavu výdatného prameňa vody v období veľkého sucha v r. 1863. Toto miesto vyhlásil banskobystrický biskup Štefan Moyzes v júni 1866 za milostivé. Z milodarov pútnikov bola už v r. 1869 postavená neogotická kaplnka. Obkolesená je malou botanickou záhradou. Tradične sa tu konávajú púte v máji a k mariánskemu sviatku septembrová púť.
Kostol Ružencovej Panny Márie v Starej Hute  - kultúrna pamiatka, bol postavený v r. 1814. Je to barokovo klasicistická jednoľoďová stavba s polygonálnym uzáverom. Fasády sú členené pilastrami, interiér je zaklenutý valenou lunetovou klenbou.
  V r. 1825 bol na Kalvárii postavený Kostol sv. Kríža  - klasicistická jednoloďová stavba s vežou vstavanou do štítového priečelia. Barokový oválny obraz bolestného Krista bol do kostola prenesený z kaplnky. Dva zvony zaobstaralo novobanské pohrebné bratstvo. Hlavným motívom oltára je Ukrižovanie. Procesie na Kalváriu sa podľa tradície konajú dodnes - v stredu pred Zeleným Štvrtkom a v nedeľu po 20. auguste na výročie posviacky.
 Kostolík sv. Márie Goretti na Bukovine:   patrí medzi najmladšie v novobanskom regióne. Vysvätený bol 6. júla 1995.
Moderštôlniansky tajch, Hodruša - Hámre
Keďže je postavený na mieste, kde sú len slabé prítoky, tajch má najrozsiahlejší systém zberných jarkov zo všetkých Hodrušských tajchov. V roku 1997 bola realizovaná generálna oprava tajchu a hrádza po oprave získala pôvodné parametre. Slúži na rekreačné účely najmä chalupárom a miestnym obyvateľom.
Oselná skala, Veľké Uherce
Pamätník na námestí  -  kultúrna pamiatka. Súsošie s postavami partizána a vojaka v nadživotnej veľkosti od Jána Hučka odhalili v r. 1952 na počesť 29 obetí 2. svetovej vojny - obyvateľov Novej Bane.
    Okrem trvalých expozícií múzeum ponúka verejnosti ročne 10- 12 výstav rozličného zamerania, pre záujemcov pripravuje prednášky spojené s projekciou, otvorené vyučovacie hodiny v expozíciách a zaujímavé tradičné i netradičné kultúrne podujatia...      Múzeum v súčasnosti dokumentuje predovšetkým praveké osídlenie, dejiny baníctva, sklárstva a remesiel, prejavy ľudovej umeleckej tvorivosti, históriu mesta a jeho kultúrne pamiatky, významné osobnosti, udalosti. Venuje sa skúmaniu života mestského i vidieckeho obyvateľstva v oblasti pôsobnosti, ktorá zahŕňa územie stredného Pohronia od Žiarskej kotliny po južný cíp okresu Žarnovica.
Putikov vŕšok, Tekovská Breznica
Radnica, Nová Baňa
Sedlová skala , Nová Baňa
Starohutiansky vodopád -jeden z najkrajších a najmohutnejších vodopádov stredoslovenských vuklanitov nachádzajúci sa vo výške 525 m.n.m. 
Štamproch, Nová Baňa
Štôlňa Trojkráľová - patrila z hľadiska historickej ťažby zlata v Novej Bani nepochybne medzi najbohatšie. Už v minulosti sa sporadicky objavovali snahy o záchranu a zachovanie tejto pamiatky a návrhy na opravu vstupu do štôlne a jeho zabezpečenie pred zrútením. V tejto súvislosti spomenieme aspoň pokus významného regionálneho historika a autora monografie Dejiny Novej Bane PhDr. Alexandra Zrebeného, ktorý v roku 1980 podal návrh na zapísanie štôlne Traja Králi do ústredného zoznamu pamiatok, čo sa však nepodarilo zrealizovať. Dnes môžeme skonštatovať, že i keď malý krôčik, hoci významom o to väčší na tejto zložitej ceste bol urobený.
Tajch , Nová Baňa
Vodná nádrž Tajch - bola postavená severne od mesta Nová Baňa v r. 1792 – 1794 ako súčasť bývalého banského vodohospodárskeho systému.
Tajch Bakomi, Štiavnické Bane
Sústava tajchov okolo Banskej Štiavnice
Tajch Malá Vodárenská, Banská Štiavnica
Tajch Rozgrund, Banská Štiavnica
Projekt tajchu vypracoval Samuel Mikovíni v roku 1741. V rokoch 1743 – 44 bola stavba pod jeho vedením zrealizovaná. Až do vybudovania priehrady Meurad v Alžírsku v rokoch 1855 – 59 bol tajch Rozgrund považovaný za najodvážnejšiu vodnú nádrž na svete. Tým sa vlastne potvrdila technická vyspelosť jeho realizátorov.
Tajch Veľká Vodárenská, Banská Štiavnica
Trojičný stĺp, Nová Baňa
Turistická ubytovňa  pre ubytovanie v počte 100 lôžok. Ubytovanie v hlavnej budove , kde sa nachádza aj jedáleň , možnosť stravovania. Ubytovanie v šiestich zrubových chatkách.
Vodná nádrž Klinger, Banská Štiavnica
Umelá vodná nádrž Klinger nachádzajúca sa na okraji Banskej Štiavnice patrí k najkrajším banským tajchom v oblasti. Vznikla ako zdroj vody pre čerpacie stroje banských šácht, napríklad i šachty Ondrej, ktorá je dnes súčasťou neďalekého Banského múzea v prírode.
Vojšín, Nová Baňa
Vráblikova skala, Nová Baňa
Zámčisko , Nová Baňa
Zveropark, Žarnovica
Miesto, kde je príroda krásna ako z rozprávky...kde je pokoj a pôvabné zvieratká...zurčiaci vodopád...jazero plné rýb...lúka ako stvorená na piknik...
Zvonička, Nová Baňa
Objekt zvonice bol postavený v roku 1874 ako súčasť pútnického miesta Kohútovo. Do kaplnky Panny Márie v Kohútove, postavenej v roku 1869 z darov veriacich, chceli členovia Mariánskeho spolku umiestniť dva zvony. Upustili však od toho, nakoľko lokalizácia kaplnky a jej vzdialenosť od mesta by neumožnili, aby ich zvuk doliehal až do mesta. Preto bola potom postavená zvonica nie v areáli Kohútova, ale na kopci, protiľahlom ku Kalvárii. Vo zvonici sa nachádzali dva zvony z dielne Jozefa Pozdecha, ktoré boli počas I. sv. vojny rekvírované. Nahradili ich zvony z dielne R. Manoušek a spol. Brno - Husovice. Jozef Pozdech bol zvonolejárom, výrobcom kováčskych mechov a poľných vyhní, vynálezcom...
Náučný chodník  Zvonička, v celkovej dĺžke asi 6 233 m, s celkovým prevýšením 274 m, s najnižším bodom vo výške 351 m n.m. a s  najvyšším bodom vo výške 625 m n.m. je obojsmerný, okružný, celoročne prístupný a nenáročný.
Živánska veža , Jedľové Kostoľany
Horný hodrušský tajch, Hodruša - Hámre
Hrad Revište, Žarnovica
Tajch Malá Richňava, Štiavnické Bane