Kam na výlet Zvolen

Galéria Jána Kulicha, Zvolenská Slatina
© Galéria Jána Kulicha
Galéria Jána Kulicha
Drevený artikulárny kostol, Hronsek
© Ľudovít Lacuška
Drevený artikulárny kostol
Zámok Vígľaš, Vígľaš
© Ľudovít Lacuška
Zámok Vígľaš

Tipy na výlet Zvolen

Holidaypark, Kováčová
Arborétum Borová hora je účelovým zariadením Technickej univerzity vo Zvolene. Územie arboréta bolo vyhlásené za chránený areál v obciach Sliač a Zvolen, Banskobystrický kraj, okres Zvolen, vo Zvolenskej kotline, rozloha 47,8 ha, vyhlásený 1981
je jedno z prvých území na Slovensku, ktoré sa stalo spolu s Dobročským pralesom, chráneným a to už v roku 1913. Plocha chráneného územia je 30,75 ha a ochranné pásmo je 23,75 ha. Od roku 1994 je Badínsky prales národnou prírodnou rezerváciou. Pripravené rozšírenie ochranného pásma na výmeru 123,43 ha, sleduje jeho uchovanie a vývoj do ďalekej budúcnosti. Medzi najstaršie stromy nachádzajúce sa v tomto ekosystéme patria Buk lesný, vysoký 51 m s obvodom 496 cm, ktorého vek sa odhaduje na 230 rokov  a Jedľa biela, vysoká 46 m s obvodom 553 cm, ktorej vek sa odhaduje na 350-400 rokov.
Bátovský balvan je prírodná pamiatka v CHKO Poľana. Nachádza sa na ľavej strane cesty z Hrochote na Kyslinky. Je to osamotený, mohutný 14 metrov vysoký a 8 m široký aglomerátový kamenný blok.
Galéria Jána Kulicha, Zvolenská Slatina
Gavurky, Dobrá Niva
Háj Gavurky je domovom mnohých vzácnych druhov vtáctva, hmyzu a iných živočíchov, vďaka čomu ho navštevujú nielen turisti, ale aj domáci a zahraniční prírodovedci. Lokalita je zapísaná v zozname chránených území európskeho významu.
Hrad Dobrá Niva, Podzámčok
Hrad Dobrá Niva (alebo aj Dobronivský hrad) je zrúcanina gotického hradu nachádzajúca sa v obci Podzámčok.
Prírodná pamiatka Jánošíkova skala je masívne bralo vysoké cca 30 a dlhé 200 metrov. Rozloha chráneného územia je 1,68 hektára. Leží na okraji kaldery neogénneho stratovulkánu Poľana v Hrochotskej doline.
Kúpalisko Neresnica Zvolen. Miesto vhodné na kúpanie (Bazény, kúpaliská, vodné plochy). Prevádzkovateľ, informácia o bazénoch, kvalita vody: Zobraz detail kúpaliska
Kyslinky, Hrochoť
Unikátna lesnícka osada Kyslinky v srdci spiaceho vulkánu Poľana sa zachovala dodnes. Dnešné Kyslinky tvorí nielekoľko typických lesníckych stavieb s okolitými hospodárstvami, sídli tu aj lesná správa. Tá má dokonca vo svojej budove približne 50 miest na bývanie. Pôvodne budova slúžila Vysokej škole lesníckej a drevárskej ako výcvikové centrum, dnes ju využívajú lesníci. Z úcty k lesníckej histórii vyhlásil štátny podnik LESY SR, š.p., lesnícku osadu...
Národná prírodná rezervácia Mäsiarsky bok. Predstavuje prírodný komplex ekosystému lesa s fragmentami pôvodných porastov na exponovaných svahoch, s bralami a sutinami z pyroxenických andezitov. Pod prírodnou rezerváciou rastie niekoľko výnimočných dubov, z nich jeden mohutný dub, vysoký 26 m a s obvodom 4,5 m, je zapísaný v zozname chránených stromov.
Sírne bane, Vígľašska Huta-Kalinka
Demian, Hronská Breznica
Farma Ovečka, Hronská Dúbrava
Hrad Peťuša, Ostrá Lúka
jazdecký areál, Zvolenská Slatina