Kata Tranker (HU) - La Mére qui Flâne

Podujatie Košice

Kata Tranker (HU) - La Mére qui Flâne

KATA TRANKER - LA MÉRE QUI FLÂNE

Vernisáž: 24. 8. 2017 o 19.00 hod.
Trvanie výstavy: 25. 8. - 15. 9. 2017
Otváracie hodiny: PO - PIA, 16 - 18
Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice

Kata Tranker patrí k najmladšej generácii maďarských umelcov. Vo svojej tvorbe narába s pestrým spektrom prístupov, od kresby, koláže, objektu až po inštalácie, ktoré s ľahkosťou kombinuje do komplexných celkov. Naratívne „príbehy“ v jej dielach divákovi neponúkajú lineárny dej alebo interpretáciu, ale majú otvorený charakter. V jej práci sa často objavujú otázky sociálno-historického charakteru, otázky identity, medziľudských, či geopolitických vzťahov.

Autorka predstavuje projekt, na ktorom pracovala počas trojmesačnej rezidencie v Košiciach v rámci projektu K.A.I.R. Košice Artist in Residence. Odvoláva sa na odkaz Waltera Benjamina, ktorý prepracoval koncepciu flanéra (z francúzskeho slova flâneur) – človeka bezcieľne prechádzajúceho sa mestom, kráčajúceho pre chôdzu samotnú, ktorá ponúka čas a priestor na premýšľanie a rozvoj kreatívneho myslenia.
Kata Tranker mapuje pohyb mestom z pohľadu a skúsenosti matky desaťmesačného dieťaťa. V prvom období materstva je prechádzka s dieťaťom v kočiari dobrou príležitosťou opustiť štyri steny domova, prežiť nejaký čas v „reálnom svete“ a premýšľať. Dôvodom prechádzky je prechádzka samotná, bez náhlenia sa, pre samotný zážitok mestského priestoru, spletitých uličiek a skrytých zákutí, pre zachytenie okamihu. Matky sa správajú ako neúmyselní flaneuristi – prechádzajú sa náhodnými ulicami, premýšľajú nad tým, čo majú, vidia pred sebou. Tranker svoje skúsenosti a dojmy z mesta zaznamenáva v priestorovej inštalácii, kolážach, kresbách a objektoch. Nájdeme tu vyznačené trasy, ktorými autorka prechádzala, fotografie a kresby budov extrahovaných do základných tvarov, kúsky odpadkov, odfúknutých z balkónov tohto veterného mesta a opakujúci sa motív materstva a rodinného života, ktorý nachádza v niekoľkých sochárskych realizáciách vo verejnom priestore, a ktoré pôsobia až príliš idealisticky v porovnaní s reálnou skúsenosťou ženy – matky.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Rezidenčný pobyt v rámci projektu K.A.I.R. Košice Artist in Residence je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom a organizáciou Creative Industry Košice.

Miesto konania podujatia: Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice
Dátum začiatku podujatia: 24. Augusta 2017 19:00
Dátum ukončenia podujatia: 24. Augusta 2017 21:00
Pravdepodobné súradnice: 48.7208N 21.2572E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Kata Tranker (HU) - La Mére qui Flâne

Meno organizátora: Šopa Gallery
Fotografie
Podobné podujatia