KED SCÚ ŽENY VLÁDNÚT

Podujatie Petrova Ves

KED SCÚ ŽENY VLÁDNÚT

Divadelná skupina XY z Rovenska pozýva na divadelnú veselohru
"KED SCÚ ŽENY VLÁDNÚT", ktorú predstavia v sobotu 9.1.2016 o 17.00 hod. v miestnom kultúrnom dome. Vstupné 2€. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Fotografie
Podobné podujatia