Keltský Telegraf 2018 (Púchov)

Podujatie Púchov

Keltský Telegraf 2018 (Púchov)
Pridať do môjho kalendára
Iné podujatia
Web organizátora:
www.mrtvakost.sk/
Ďalšie podujatia v meste Púchov

Keltský Telegraf 2018 (Púchov)

Pokúsme sa pomocou signálu spojiť ľudí na rôznych miestach ako to robili Kelti.

KEDY: 24.3.2018 od 19:30

KDE: na kopcoch v okolí Púchova
*Lednica – vysielač
*Rozhľadňa Dohňany
*PÚCHOVSKÁ SKALA
*Štepnica
*Rašov


O čo ide: Po vzore spoza rieky Moravy sme sa pred šiestimi rokmi rozhodli aj my zorganizovať symbolické podujatie s názvom Keltský telegraf. Myšlienka akcie je jednoduchá: podávať si signál z jedného vrcholu na druhý pomocou ohňa či svetlíc.

Ideovo tak chceme nadviazať na prastarý spôsob komunikácie, ktorými sa (nie len) Kelti medzi sebou dorozumievali a oznamovali tak prichádzajúce nebezpečenstvo. Na území Slovenska už šiesty rok MŔTVA KOSŤ organizuje toto podujatie a voľne sa už štvrtý krát zapájame do českého úspešného projektu Keltský telegraf, ktorý takýmto spôsobom spája východný koniec územia ČR so západným.

Aj náš šiestyročník telegrafu je spojený s jarnou rovnodennosťou a chceme si takýmto spôsobom zaspomínať na toto etnikum, ktoré výrazne ovplyvnilo celú Európu vrátane nášho Púchovského regiónu kde po splynutí s kmeňmi Kotínov vytvorili unikátnu Púchovskú kultúru. Keltský telegraf symbolizuje spojenie prítomnosti s minulosťou, človeka s prírodou a ľudí navzájom.

Na každom kopci/stanovišti si „posádky“ zabezpečujú program sami a zväčša sa jedná o posedenie pri vatre. OZ MŔTVA KOSŤ zabezpečuje každoročne na stanovisku „púchovská skala“ vlastný program s hudbou, kormou a gulášom.

Program:
Na PÚCHOVSKEJ SKALE vás čaká:

*Martin Rosina – fujara
*korma (nápoj)
*hudba
*vatra
*posedenie pri ohni až do rána
keltský rituál SUMBEL
*telegrafovanie (svetlica a zapálenie signalizačnej vatry)

Chcete sa zapojiť?
Pomôžte nám rozšíriť sieť Keltského telegrafu na území Slovenska. Stanete sa aktívnym signalizátorom, ktorý bude mať na starosti prijímanie a odosielanie signálu pomocou svetlíc alebo ohňa. Signalizátor nemusí byť sám, môžu byť viacerí.

Zaregistrujte svoje stanovisko na https://www.keltskytelegraf.cz/registrovat alebo nám napíšte na info@mrtvakost.sk

Navrhované neobsadené stanovištia (máte záujem? napíšte nám)
* Holíš
* Hviezda
* Keblie
* lúka medzi Keblím a Streženiciami
* lúka nad Novými Nosicami

HARMONOGRAM:
Lednica – vysielač:
Rozhľadňa Dohňany:
PÚCHOVSKÁ SKALA:
Štepnica:
Rašov:
Holíš

Miesto konania podujatia: MŔTVA KOSŤ, Okružná 1422/12, Púchov
Dátum začiatku podujatia: 24. Marca 2018 19:30
Dátum ukončenia podujatia: 24. Marca 2018 23:30
Pravdepodobné súradnice: 49.1296N 18.3265E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Keltský Telegraf 2018 (Púchov)

Meno organizátora: MŔTVA KOSŤ
Fotografie
Podobné podujatia