Kam na výlet: Klokočovské skálie - Klokočov

49.47188 N 18.621912 E, zobraziť najkratšiu trasu

Prírodná rezervácia Klokočovské skálie sa nachádza v osade Hlavice. Celková výmera chránenej oblasti Klokočovského skália je 6,12 ha. Je to skalný morfologický útvar pieskovcov a zlepencov ako ojedinelého javu pre flyšové územie Kysúc, predstavovaný pieskovcovo-zlepencovou skalnou hranou dlhou 300 m pri relatívnej výške 15-25 m. Nachádzajú sa tu zaujímavé guľovité pieskovcové útvary.

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet