Mapa: KLUB OSKARA NENUDU - Myjava

48.748019 N 17.565567 E, zobraziť najkratšiu trasu
Centrum voľného času ako školské výchovno-vzdelávacie zariadenie mesta Myjava pre využívanie voľného času deti a mládeže orientuje svoju činnosť najmä v mimo vyučovacom čase tak, aby prispelo k užšiemu prepojeniu vyučovacieho procesu a mimoškolskej výchovno-vzdelávacej činnosti. Ponúka pre detí a mládež možnosti užitočného trávenia voľného času na základe vlastného výberu podľa záujmov a potrieb vlastnej sebarealizácie v oblasti vedy a techniky, tvorby a ochrany životného prostredia, spoločenskej výchovy a zábavy, kultúrno-výchovnej činnosti, pohybových aktivít, športu a rekreačnej činnosti s dôrazom na relaxáciu, zábavu a rozvoj osobnosti.
História podujatí - KLUB OSKARA NENUDU
Žiadny obrázok
Jeden svet
KLUB OSKARA NENUDU, Myjava