Mapa: Knižnica M. Hrebendu - Levoča

49.027694 N 20.58783 E, zobraziť najkratšiu trasu
Verejnosti je sprístupnená Izba Mateja Hrebendu, so stálou expozíciou
exponátov týkajúcich sa života a práce Mateja Hrebendu. Na počesť tejto
významnej osobnosti slepeckého hnutia na Slovensku sa každé dva roky konajú
Dni Mateja Hrebendu - celonárodná súťaž v prednese poézie a prózy, ako aj
vlastnej tvorby nevidiacich a slabozrakých. Svoje aktivity úspešne rozvíja
Literárny klub, ktorý združuje zdravotne znevýhodnených literárnych tvorcov
a Šachový klub pre nadšencov šachu. Pozitívne zviditeľňovať knižnicu ako
kultúrnu a vzdelávaciu inštitúciu nielen medzi používateľmi, ale aj širokou
verejnosťou sa darí aj organizovaním širokého spektra kolektívnych podujatí.