Podujatia, akcie Kolárovo

Adresa - Mestský úrad
Kostolné nám. 1
946 03 Kolárovo
Kontakty
Telefón: 035 790 09 11,13
E-mail: infokolarovo.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 06.02.2023
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Komárno nasledovné:
Fotografie z podujatí v obci Kolárovo
História podujatí

Bohatý športový život nášho mesta odzrkadľujú aktívne a úspešne fungujúce športové kluby.
Každý športový klub, ako futbal, hádzaná, džudo, zápasenie, cyklistický, karate, stolný tenis,  holubári, kynologický,  hospodári samostatne.

Rozpočet jednotlivých športových klubov sa skladá:

 

  • z finančnej podpory od mesta Kolárovo, po odsúhlasení Mestským zastupiteľstvom

  •  z príspevkov získaných od sponzorov

  •  z rôznych dotácií

  •  zo vstupeniek

  •  z členského príspevku, atď.

Každý športový klub na území mesta má spoločný cieľ: výchova mládeže a vybojovať čo najlepšie výsledky.

Športové kluby každoročne organizujú nábory s ukážkami pre žiakov ZŠ. Hlavnou myšlienkou týchto prezentácií je vzbudiť záujem nádejných mladých športovcov o odvetvie, ktoré sa im najviac páči.

Mesto Kolárovo v spolupráci s Komisiou športu a výchovy mládeže pri Mestskom zastupiteľstve a športovými klubmi,  pôsobiacimi na území mesta Kolárovo, každoročne organizujú rôzne masovo-športové podujatia: plážový volejbal, športový deň mesta, kanoistické preteky, splavy atď.  Zapájanie mládeže ako aj dospelých ľudí do štátom vyhlásených súťaží a podpora rôznych voľno-časových aktivít, športov patrí rovnako medzi priority nášho mesta.

Mesto motivuje mládež, ako aj dospelých športovcov na dosiahnutie najlepších výsledkov, v záujme čoho každoročne vyhlasuje a vyhodnotí najlepších športovcov mesta a najúspešnejšie športové družstvá. 

Cieľom bohatého  výberu je vychovávať školopovinnú mládež na šport, protidrogová prevencia mládeže a využívať možnosti dané prírodou ako napr. vodná turistika na Mŕtvom ramene Malého Dunaja, rybolov.

Vybudovanie Cyklistickej trate smerujúcej z Kolárova do Komárna vyvolalo veľké nadšenie, čo pomohlo ďalšiemu rozvoju cyklistického športu na území mesta.

Najmladšia generácia si môže vybrať z rôznych druhov voľno časových aktivít v zariadení Centra voľného času v Kolárove.

 

K aktívnemu oddychu popri športe patrí aj kultúra. Mesto Kolárovo usporiada ročne niekoľko kultúrnych podujatí, pričom finančne podporuje aj aktivity civilných a spoločenských organizácií v rámci kultúry. Popri dôstojných oslavách historických udalostí sa v mesiaci október usporiada „Kolárovská divadelná a kultúrna jeseň“, v rámci tohto viacdňového podujatia vystúpia profesionálne a amatérske divadelné skupiny nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska a organizujú sa rôzne výstavy a prednášky.

Už tradične sa v MsKS usporiada Kolárovská lýra - ktorá je veľmi populárna, zúčastňujú sa jej talentovaní amatérski speváci a už sa vypracovala na podujatie regionálneho charakteru.

Jedinečnou miestnou ľudovou tradíciou sú Turíčne slávnosti. Presný dátum začiatkov tejto tradície nie je známy, ale v kronike mesta sa slávnosti spomínajú v polovici 19. storočia. Mladé páry (v počte 20-24 párov) oblečené do krojov za hudobného doprovodu tancujú po uliciach mesta a navštívia zámožnejšie rodiny a inštitúcie, ktoré ich pohostia.
Podujatia v obci Kolárovo. Sekcia tradičné podujatia.

 

Kolárovský jarmok
Vianočné trhy

 

Organizujete podujatia v obci Kolárovo ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Kolárovo. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/2043, Školská knižnica, Rábska ul. 14, 035/7771425,

- 3998/2000-400/2044, Školská knižnica, Školská 6, 035/7771361,

- 3998/2000-400/2042, Školská knižnica, V. Paljovicha 3, 035/7771362,

- 3998/2000-400/2045, Učiteľská a žiacká knižnica, Kostolné nám. 10, ,

- 3998/2000-400/4346, Mestské kultúrne stredisko - Knižnica, Kostolné námestie 4, 035/7775831,