Mapa: Kolonádový most - Piešťany

48.588375 N 17.839297 E, zobraziť najkratšiu trasu
Kolonádový most (tiež Sklený most) je národná kultúrna pamiatka nachádzajúca sa v meste Piešťany nad riekou Váh. Dielo architekta Emila Belluša patrí k vrcholu funkcionalistickej architektúry Slovenska. Je najdlhším krytým mostom na Slovensku.

Kolonádový most (Sklený most) v Piešťanoch je národná kultúrna pamiatka. Dňa 10. 4. 1984 vyhlásený za kultúrnu pamiatku SR a zapísaný do Ústredného zoznamu kultúrnych, resp. národných kultúrnych pamiatok pod číslom 2347. Roku 1994, ako jedno z desiatich vrcholných architektonických diel medzivojnového obdobia, bol pojatý do návrhu slovenskej zložky TOP registra medzinárodnej organizácie DoCoMoMo (Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement). Je najdlhším krytým mostom na Slovensku.

     Kolonádový most patrí k neodmysliteľným symbolom mesta Piešťany, piešťanských kúpeľov a k vrcholu funkcionalistickej architektúry Slovenska.

     Kolonádový most, nazývaný tiež Sklený most, preklenuje rieku Váh s dĺžkou 141,8 metrov a spája Kúpeľný ostrov s mestom Piešťany. Možno povedať, že okrem iného spája aj dva parky – Mestský park a Kúpeľný park. Most má 3 dopravné pruhy: 1 jazdný (dnes je však bežnej automobilovej doprave uzavretý) a 2 promenádne. Promenádne pruhy chráni pred nepriazňou počasia konštrukcia s prierezom v tvare písmena T. Nadsoklovú časť medzier medzi zvislými podperami zastrešenia vyplňujú zasklené prepážky, ktoré chránia vždy jeden z promenádnych pruhov proti S-J vetrom a zvyšujú pohodu prechádzajúcich sa a odpočívajúcich užívateľov mosta. Atraktivitu mosta, ktorý sa stal vyhľadávaným dejiskom rozličných spoločenských aktivít a napokon i jedným zo symbolov kúpeľného mesta, zvyšujú na ňom umiestnené obchodné a výstavné priestory a výtvarné prvky – umelecká výzdoba.

Myšlienka postaviť tento most patrí Ľudovítovi Winterovi nájomcovi piešťanských kúpeľov. Jeho požiadavkou bol most s úzkou vozovkou, pred nepriazňou počasia krytými chodníkmi a so zakomponovanými obchodmi. Spodnú časť naprojektoval švajčiarsky inžinier Schwartz a architektúra nadstavby je dielom Emila Belluša. Stavbu realizovala firma Pittel a Brausewetter v rokoch 1930 – 1933. Umelecká výzdoba skiel, je dielom Martina Benku.


História podujatí - Kolonádový most