KONFERENCIA: Nové pravidlá zdaňovania právnických osôb v EÚ - aktuálne a pripravované legislatívne zmeny, nové výzvy a príležitosti

Podujatie Bratislava

KONFERENCIA:  Nové pravidlá zdaňovania právnických osôb v EÚ - aktuálne a pripravované legislatívne zmeny, nové výzvy a príležitosti
Pridať do môjho kalendára
Iné podujatia, Kam v Bratislave, Prednášky, besedy, kurzy
Web podujatia:
www.vzdelavame.sk
Web organizátora:
www.vzdelavame.sk
Ďalšie podujatia v meste Bratislava
Podrobnejšie informácie: 0905 172 880

Pozývame Vás na odbornú konferenciu Nové pravidlá zdaňovania právnických osôb v EÚ - aktuálne a pripravované legislatívne zmeny, nové výzvy a príležitosti, ktorá sa uskutoční dňa 2. júna 2017 v Bratislave, Biznis Centrum Matador, Bojnická 3.

Cieľom konferencie je spájať názory, postrehy a skúsenosti odborníkov, týkajúce sa ďalšieho vývoja a potenciálu prijatých, ale aj pripravovaných legislatívnych zmien v oblasti zdaňovania právnických osôb v medzinárodnom kontexte a novým výzvam a príležitostiam, ktoré prinesú. S týmto zámerom je konferencia prístupná širokej odbornej verejnosti tak, aby boli jej výstupy relevantné pre hodnotnú odbornú diskusiu a následne odbornú prax všetkých zúčastnených.  

Toto odborné fórum je určené najmä finančným riaditeľom a manažérom (FCO), ekonómom, daňovým a ekonomickým poradcom a analytikom, bankovým analytikom, advokátom.


Hlavné témy konferencie: 

  • ·         Zmeny v smernici o materských a dcérijných spoločnostiach

  • ·         Zneužitie práva v daňovej oblasti v nadväznosti na novú úpravu §18a ZDP

  • ·         Multilaterálny nástroj - t.j. mnohostranná zmluva, ktorá má zavádzať výstupy z BEPS plánu do všetkých medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

  • ·         Posudzovanie vzniku stálej prevádzkarne s ohľadom na závery akcie 7 projektu OECD BEPS

  • ·         Zmeny v definícii pojmu stála prevádzkareň so zámerom zamedziť umelému vyhýbaniu sa statusu stálej prevádzkarne prostredníctvom komisionárskych dohôd; výnimiek z definície stálej prevádzkarne a fragmentácie činností medzi závislými osobami  (článok 5 odsek 4); rozdeľovania kontraktov; foriem poisťovacej činnosti.

  • ·         Transferové oceňovanie finančných služieb (úvery, cash pooling...)

  • ·         Diskusia


Súhrnné informácie o konferencii s možnosťou prihlásenia,  prednášajúcich a ďalších organizačných záležitostiach nájdete TU.

 

Spoločnosť BPM Slovakia, s.r.o, už 15 rokov pripravuje odborné podujatia, konferencie, semináre, tréningy rozvoja osobnosti na aktuálne témy. Vzdelávacie podujatia sú organizované v príjemnej komornej atmosfére s individuálnou starostlivosťou o účastníkov vo vlastných školiacich priestoroch. Lektormi sú odborníci z praxe a patria k najlepším vo svojom odbore.

Informácie o spoločnosti  a pripravovaných odborných podujatiach z oblasti práva a legislatívy sa dozviete na číslach 02/20200078, 0905172880 a na www.vzdelavame.sk.

© 2017, cdrex s.r.o., všetky práva vyhradené
design & programming by
AITechnology, Ondrej Demian