Podujatia, akcie Koš

Adresa - Obecný úrad
Víťazstva 791/41
972 41 Koš
Kontakty
Telefón: 046 542 69 24
Mobil: 0905 627 030
E-mail: oukostrinet.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 22.09.2020
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Prievidza nasledovné:
Ruský cirkus na ľade
Ruský cirkus na ľade
Zimný štadión, Prievidza
Cigánski diabli
Cigánski diabli
Dom kultúry, Handlová
Pyžamo pre šiestich
Overené podujatiePyžamo pre šiestich
Dom kultúry na Ulici F. Madvu, Prievidza
West Side Story
West Side Story
Športová hala, Prievidza
Fotografie z podujatí v obci Koš
História podujatí
MDD na golfe v Koši
Overené podujatieMDD na golfe v Koši
Areál golfového klubu Agama, Koš
MDD na golfe v Koši
Overené podujatieMDD na golfe v Koši
Areál golfového klubu Agama, Koš
Žiadny obrázok
Overené podujatieVtáky v Koši
Košské mokrade, Koš
Žiadny obrázok
Košovský ples 2016
telocvičňa OcÚ, Koš

Obec Koš má výhodné položenie. Leží medzi mestami Nováky, Bojnice a Prievidza. Územie obce Koš patrí medzi najstaršie osídlenia na hornej Nitre. V rámci administratívno-správneho  usporiadania patrí obec do Trenčianskeho kraja. Má rozlohu 1358 ha.

Prvá písomná zmienka o obci je v listine z roku 1376, kde sa uvádza ako súčasť bojnickeho panstva. Dnešná obec Koš bola v tom čase známa pod názvom Andreasdorf. Z hľadiska pôdorysno-historického vývoja sídla sa obec radila medzi reťazové kolonizačné dediny. Pôvodne bola sídelnou osou v obci Koš cesta smerujúca z Novák do Prievidze a tiež potok Ciglianka. Najstaršou stavebnou pamiatkou je dnes prevezená časť starého kostola – gotická svätyňa sv. Andreja, ktorá bola postavená v roku 1409. V súčasnosti stojí  vedľa nového kostola a obecného úradu. Erb obce znázorňuje strieborného sv. Andreja pripútaného na kríži. Patrón obce so zlatou prstencovou gloriolou je zobrazený medzi striebornými písmenami S A a medzi zlatými prevrátenými ľaliami.

Od roku 1950 bol v dolnej časti obce stavebný uzáver z dôvodu náleziska lignitu pod obcou. V roku 1985 bola pre obec Koš vypracovaná asanačná štúdia, v ktorej boli určené etapy demolačných prác a postup odpojovaní inžinierskych sietí od vykúpených domov. 1. januára 1988 sa začali dobývacie práce. Ťažba uhlia prebieha v dolnej časti i v súčasnosti. 15 až 20 rokov po jej ukončení bude pôda klesať, a až po uplynutí tohto obdobia bude možná v tejto časti výstavba. Z dôvodu ťažby uhlia pod obcou a v okolí sa znížil počet obyvateľov z pôvodných 3500 na dnešných cca. 1200 obyvateľov. Väčšina obyvateľov sa vysťahovala do obce Kanianka.

Najznámejšou prírodnou zaujímavosťou v obci je lipa, ktorej vek sa odhaduje zhruba na 500 rokov. V obci pôsobí kultúrno-folklórny súbor Lučina, futbalový klub OFK Koš a organizácia DHZ.
V obci sa nachádzajú ZŠ s MŠ, pošta, telocvičňa, sauna, posilňovňa, dva tenisové kurty, dve futbalové ihriská, multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom, dve predajne potravín , pohostinstvo, bar,  penzión Golf, GOLF DRIVING RANGE a resocializačné zariadenie Provital.

Obec Koš sa naďalej rozvíja. Dôkazom je pokračujúca bytová výstavba a bohatý kultúrno-spoločenský život občanov obce.

Podujatia v obci Koš. Sekcia tradičné podujatia.

 

KOŠOVSKÝ PLES

 

Organizujete podujatia v obci Koš ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Koš. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/0579, Obecná knižnica, Víťazstva 791/41, 046/5426924,