Podujatia, akcie Koš

Adresa - Obecný úrad
Víťazstva 791/41
972 41 Koš
Kontakty
Telefón: 046 542 69 24
Mobil: 0905 627 030
E-mail: oukostrinet.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 06.02.2023
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Prievidza nasledovné:
Katka Koščová a Daniel Špiner - miniaTOUR
Overené podujatieKatka Koščová a Daniel Špiner - miniaTOUR
Regionálne kultúrne centrum (RKC), Prievidza
Respect tour Olympic 60
Overené podujatieRespect tour Olympic 60
Mestská športová hala, Prievidza
Kašubovci
Overené podujatieKašubovci
Dom kultúry, Prievidza
Bojko a Zmrzlinka
Overené podujatieBojko a Zmrzlinka
Divadlo pri Kolkárni, Handlová
Fotografie z podujatí v obci Koš
História podujatí
Žiadny obrázok
Overené podujatieMDD na golfe v Koši
Areál golfového klubu Agama, Koš
Žiadny obrázok
Overené podujatieMDD na golfe v Koši
Areál golfového klubu Agama, Koš
Žiadny obrázok
Overené podujatieVtáky v Koši
Košské mokrade, Koš
Žiadny obrázok
Košovský ples 2016
telocvičňa OcÚ, Koš

Obec Koš má výhodné položenie. Leží medzi mestami Nováky, Bojnice a Prievidza. Územie obce Koš patrí medzi najstaršie osídlenia na hornej Nitre. V rámci administratívno-správneho  usporiadania patrí obec do Trenčianskeho kraja. Má rozlohu 1358 ha.

Prvá písomná zmienka o obci je v listine z roku 1376, kde sa uvádza ako súčasť bojnickeho panstva. Dnešná obec Koš bola v tom čase známa pod názvom Andreasdorf. Z hľadiska pôdorysno-historického vývoja sídla sa obec radila medzi reťazové kolonizačné dediny. Pôvodne bola sídelnou osou v obci Koš cesta smerujúca z Novák do Prievidze a tiež potok Ciglianka. Najstaršou stavebnou pamiatkou je dnes prevezená časť starého kostola – gotická svätyňa sv. Andreja, ktorá bola postavená v roku 1409. V súčasnosti stojí  vedľa nového kostola a obecného úradu. Erb obce znázorňuje strieborného sv. Andreja pripútaného na kríži. Patrón obce so zlatou prstencovou gloriolou je zobrazený medzi striebornými písmenami S A a medzi zlatými prevrátenými ľaliami.

Od roku 1950 bol v dolnej časti obce stavebný uzáver z dôvodu náleziska lignitu pod obcou. V roku 1985 bola pre obec Koš vypracovaná asanačná štúdia, v ktorej boli určené etapy demolačných prác a postup odpojovaní inžinierskych sietí od vykúpených domov. 1. januára 1988 sa začali dobývacie práce. Ťažba uhlia prebieha v dolnej časti i v súčasnosti. 15 až 20 rokov po jej ukončení bude pôda klesať, a až po uplynutí tohto obdobia bude možná v tejto časti výstavba. Z dôvodu ťažby uhlia pod obcou a v okolí sa znížil počet obyvateľov z pôvodných 3500 na dnešných cca. 1200 obyvateľov. Väčšina obyvateľov sa vysťahovala do obce Kanianka.

Najznámejšou prírodnou zaujímavosťou v obci je lipa, ktorej vek sa odhaduje zhruba na 500 rokov. V obci pôsobí kultúrno-folklórny súbor Lučina, futbalový klub OFK Koš a organizácia DHZ.
V obci sa nachádzajú ZŠ s MŠ, pošta, telocvičňa, sauna, posilňovňa, dva tenisové kurty, dve futbalové ihriská, multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom, dve predajne potravín , pohostinstvo, bar,  penzión Golf, GOLF DRIVING RANGE a resocializačné zariadenie Provital.

Obec Koš sa naďalej rozvíja. Dôkazom je pokračujúca bytová výstavba a bohatý kultúrno-spoločenský život občanov obce.

Podujatia v obci Koš. Sekcia tradičné podujatia.

 

KOŠOVSKÝ PLES

 

Organizujete podujatia v obci Koš ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Koš. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/0579, Obecná knižnica, Víťazstva 791/41, 046/5426924,