Košice Spring HALF Marathon 2020

Podujatie Košice

Košice Spring HALF Marathon 2020
Pridať do môjho kalendára
Bežecké podujatia, Športové podujatia
Ďalšie podujatia v meste Košice

Košice Spring HALF Marathon 2020

V Košickom kraji a v jeho metropole - Košiaciach, sa bežecká komunita stále rozširuje, pribúda stále viac a viac kvalitných či rekreačných bežcov, a teda rastie aj dopyt po kvalitných športových podujatiach.

Práve preto sa organizátori rozhodli pripraviť 1. ročník Košice Spring Half Marathonu a priniesť do tohto mesta jarný polmaratón s riadne certifikovanou traťou , ktorá povedie za sprievodu hudby a tanca, a samotným zážitkom z podujatia.

Za organizátormi stoja veľmi kvalitné a obľúbené podujatia v Prešove ako Prešov Half Marathon a Prešov Night Run a neposlednom rade chuť pracovať so srdcom a pre ľudí...

Pobeží sa na tratiach Half Marathonu /21,1 KM-2 kolá /, 10 KM, 5 KM a Mini Maratón (trate 400 a 700 m, podľa veku). Súčasťou a otvorením podujatia bude cyklo výjazd.

Samozrejmosťou na trati budú DJ-ji, pouliční hudobníci a kvalitné občerstvenie. Nachystaný je aj pódiový program a „1/2 maratónske expo“.
Organizátori nezabúdajú ani na kvalitnú športovú časť a trať Košice Spring Half Marathonu bude riadne zmeraná, certifikovaná a pripravená pre Vaše „osobáky“ !!

Nepremeškaj Košice Spring Half Marathon 2020 a zaži s nami Emóciu v pohybe !!

Organizátor:
PPČ Košice o.z.
Povstania českého ľudu 12, 040 22 Košice
info@presovhalfmarathon.com
www.kosicespringhalfmarathon.com

HLAVNÍ FUNKCIONÁRI:
Radovan Lukáč – honorary director
Peter Schmiedl – race manager
Gabriel Spišák – operations manager
Ladislav Maras – sport garant
Lucia Andrejová – relationship manager

PRAVIDLÁ:
Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a propozícií

ŠTART
31. máj 2020 (nedeľa) , 10:00 hod.

Zóna Štart/Cieľ:
Námestie Maratóna mieru, Košice

ČASOVÝ LIMIT:
3 hodiny

VEKOVÝ LIMIT:
15 rokov – platí pre disciplíny 5 km, 10 km a half marathon.
Do 18 rokov je možné štartovať len s podpísaným prehlásením od zákonného zástupcu.
(Pre požiadanie o výnimku na štarte v závislosti od veku nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu.)

PRIHLASOVANIE :
on-line: od 1. 12. 2019 do 30. 05. 2020 do 19:00 prostredníctvom predpredaj.sk

PRE TÝCH ČO DOBEHNÚ:
• účastnícka medaila
• kvalitné účastnícke bežecké tričko (veľkosť trička si môžete zvoliť iba do 10. 05. 2020, pri registrácii neskôr Vám nemusí sadnúť veľkosť)
• meno/ prezývka/na štartovom čísle (platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 10. 05 .2020)

ŠTARTOVNÉ Half Marathon (v závislosti od dátumu platby):
• 17 €pri zaplatení do 29. 02. 2020
• 19 €pri zaplatení od 01. 03. 2020 do 30. 04. 2020
• 21 €pri zaplatení od 01. 05. 2020 do 30. 5. 2020 do 19:00
• registrácia na mieste nebude možná
propozície behu: presovhalfmarathon.com
Organizátor si vyhradzuje právo na predaj štartovného v iných cenách v rámci promo-podujatí na bežeckých akciách, o čom bude informovať na stránke a FB.

KATEGÓRIE HALF MARATHON (21,1 KM ):
M ELITE Ž ELITE
/ Pretekári prihlásení v kategórii elite pretekajú o finančné odmeny 1. miesto – 1.000 EUR, 2. miesto – 500 EUR a 3. miesto 300 EUR. V rámci kategórie ELITE budú vyhodnotení aj prví traja Slováci a prvé tri Slovenky a odmena za tieto umiestnenia v TOP 3 SK je 200 EUR. Pozor – pretekári prihlásení do kategórie ELITE nebudú vyhlásení vo vekovej kategórii. Pretekári, ktorí budú prihlásení vo vekovej kategórii, pretekajú o vecné ceny a nebudú ani v prípade lepšieho času vyhlasovaní v kategórii ELITE./

Dorastenci 16-17 Dorastenky 16-17
Juniori 18-19 Juniorky 18-19
M 20-39 Ž 20-39
M 40-49 Ž 40-49
M 50-59 Ž 50-59
M 60+ Ž 60+

ODMENY:
M ELITE, Ž ELITE
1. miesto 1.000 EUR
2. miesto 500 EUR
3. miesto 300 EUR
1.,2.,3., miesto Slováci M ELITE a Ž ELITE 200 EUR
Ostatné kategórie – 1.,2.,3., miesto – vecné ceny

ŠTARTOVNÉ 10 km/ 5 km
• 17 € pri zaplatení do 30. 05. 2020 do 19:00
• registrácia na mieste nebude možná
Organizátor si vyhradzuje právo na predaj štartovného v iných cenách v rámci promo-podujatí na bežeckých akciách, o čom bude informovať na stránke a FB.

KATEGÓRIE 10 km/ 5 km:
Muži/ženy
ODMENY:
1.,2.,3., miesto – vecné ceny

ŠTARTOVNÉ MINI:
• 2 €pri zaplatení do 30. 05. 2020 do 19:00
• registrácia na mieste nebude možná

PRE TÝCH ČO DOBEHNÚ MINI maratón:
• účastnícka medaila
• meno/ prezývka/ na štartovom čísle (platí pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do 10. 05. 2020)

DISCIPLÍNY MINI:
Atletické disciplíny Detskej atletiky.- bude upresnené

ODMENY MINI:
Vecné ceny pre prvé tri miesta v každej kategórii
Odmena pre súťažiacich po absolvovaní jednotlivých stanovíšť Detskej atletiky.

Vekové kategórie:
4 – 5 r. (stredný predškolský vek) DIEVČA/CHLAPEC
6 – 7 r. (starší predškolský vek) DIEVČA/CHLAPEC
8 – 9 r. (prípravka) DIEVČA/CHLAPEC
10 – 11 r. (najmladšie žiačky a žiaci) DIEVČA/CHLAPEC
12 – 13 r. (mladšie žiačky a žiaci) DIEVČA/CHLAPEC
14 – 15 r. (staršie žiačky a žiaci) DIEVČA/CHLAPEC

ČASOVÝ LIMIT MINI:
Jednotlivé disciplíny nie sú časovo limitované

VÝNIMOČNÁ SITUÁCIA
V prípade ohrozenia podujatia „vyššou mocou“, a to konkrétne vyhlásením mimoriadneho stavu v prípade živelnej pohromy, v prípade hrozby epidémie, alebo iných na zdraví alebo bezpečnosť ohrozujúcich okolností, si organizátor vyhradzuje právo podujatie preklasifikovať z pretekového na nepretekové a uskutočniť ho bez osobnej účasti pretekárov, účastníkov a divákov, a to virtuálnym spôsobom. V takomto prípade sa ruší meranie časov, odovzdávanie cien a všetko spojené s dianím na mieste.
Podujatie sa v takomto prípade uskutoční formou individuálnych behov v danom termíne v individuálnych lokalitách, každý účastník s platnou registráciou dostane medailu a miesto na štartovej listine daného podujatia v ďalšom ročníku konania, pričom táto skutočnosť, ako aj postup mu budú komunikované mailovou formou.

Začiatok podujatia: 31. 5. 2020 10:00:00
Koniec podujatia: 31. 5. 2020 13:00:00
Vstupenky

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
KarpatyRun
Overené podujatieKarpatyRun
Malokarpatské námestie, Bratislava
Turnaj v boxe
Overené podujatieTurnaj v boxe
Športová Hala, Hlohovec