Kam na výlet: Kostol Najsvätejšej Trojice - Malacky

48.440459 N 17.011921 E, zobraziť najkratšiu trasu
+421 034 772 21 8

Farský kostol na Dolnom konci je jednou z najstarších zachovaných stavieb v Malackách. Bol postavený protestantmi za výraznej podpory zemepánov Balašovcov. Jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom bola postavená v roku 1604 (podľa iných údajov v roku 1574) v renesančnom slohu.

Vznikol pravdepodobne na mieste staršieho gotického kostola (presbytérium), ktorý bol v uvedenom období prestavaný a rozšírený.

Okolo roku roku 1627 prešiel kostol do rúk katolíkov. V roku 1672 bola pristavená veža v neskoro-renesančnom slohu. V priebehu 18. storočia bol exteriér aj interiér kostola zbarokizovaný.

Zo sakrálnych výtvarných pamiatok interiéru k najhodnotnejším patrí kazateľnica z druhej polovice 17. storočia. Pôvodný hlavný oltár pochádzal z roku 1755. V strede oltára sa nachádza maľovaný obraz Najsvätejšej Trojice. Kostol má dva bočné oltáre. Oltár Lurdskej Panny Márie a oltár Božského srdca Ježišovho.

Pod kostolom sa nachádza krypta, ktorá nebola vybudovaná pod loďou kostola, ale pod sakristiou. V tejto krypte bol pochovaný iba jeden kňaz Pavol Brankovič.

Farsky kostol Farsky kostolFarsky kostol


Adresa:

Záhorácka ul., 901 01 Malacky
Tel.: + 421 34 772 21 89 - Rímsko-katolícky farský úrad
web: www.malacky.fara.sk

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet