Kam na výlet: Kostol sv. Ladislava - Mojmírovce

Mojmírovce 926/1, 951 15
48.206514 N 18.06353 E, zobraziť najkratšiu trasu
+421 0377798268
Kostol sv. Ladislava je národná kultúrna pamiatka, zapísaná v ÚZPF pod č. 1470/0. Doba výstavby sa odhaduje na rok 1718-1721. Kostol dal postaviť zemepán , referendárius Uhorskej dvorskej kancelárie Ladislav Huňady. Základný kameň bol položený 31.mája 1718. Posvätil ho v roku 1721 ostrihomský prepošt Juraj Giláni.   Podľa literárnych a archívnych prameňov bol postavený na mieste staršieho gotického kostola s patrocíniom Blahoslavenej panny Márie, z ktorého sa zachovala časť obvodových múrov svätyne. Archívne pramene sa zmieňujú i o prastarej kaplnke s patrocíniom Blahoslavenej Panny Márie  s peknou vežičkou, stojacej neďaleko súčasného kostola s cintorínom ohradeným múrom, ktorú dal okolo roku 1740 zrekonštruovať zemepán Anton Huňady. V hrobke kostola nachádzajúcej sa v lodi v osi oltára pre schodiskovými stupňami svätyne bol v roku 1723 pochovaný Ladislav Huňady. Prvá obnova viažúca sa ku kostolu bola realizovaná už v roku 1750 - 1751. Bol obnovený múr okolo cintorína, opravili sa aj hodiny kostola. Kedy bola pristavaná sakristia archívne pramene neuvádzajú, ale je možné predpokladať, že v roku prvej obnovy. V roku 1803 bol kostol vykradnutý, vtedy bolo odcudzených mnoho predmetov. Pravdepodobne  koncom 19. storočia zač. 20. storočia bola pristavaná kaplnka, okolo polovice 20. storočia realizovaná výmaľba kostola a prístavba v súčasnosti, odkladacieho priestoru s toaletou. V druhej polovici 20. storočia bolo pristavané závetrie pre JZ bočný vstup do kostola, okolo roku 2000 realizované temperovanie aplikovaným plochých platní radiátorov pod lavice. O rok neskôr bolo nahradené drevené schodisko  vo veži kovovým, V roku 2003 bola realizovana obnova kostola v rozsahu: výmaľba interiéru, výmena všetkých drvených okenných výplní za plastové s dvojsklom, výstavba sociálneho zariadenia, aplikovanie pásovej plechovej krytiny červenej farby.
Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet