Podujatia, akcie Krajné

Adresa - Obecný úrad
52
916 16 Krajné
Kontakty
Telefón: 032 778 61 21
Mobil: 0905 777 230
E-mail: starostakrajne.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 28.11.2021
Žiadne podujatie.
Fotografie z podujatí v obci Krajné
História podujatí

Kultúrno-spoločenský život

Kultúra je nezastupiteľnou sférou spoločenského života. Kultúrnou politikou prispieva obec k duchovnému rozvoju svojich obyvateľov vo vzťahu k ich potrebám v rámci obce, okresu, kraja, regiónu, Slovenska. Obec Krajné je významným priestorom periodicky sa opakujúcich kultúrnych podujatí, ktoré umocňujú zviditeľnenie obce, ale zároveň sú tieto podujatia významným prvkom kultúrno-spoločenského života v obci, čím podporujú jej návštevnosť.

V obci sa každoročne konajú viaceré kultúrne a spoločenské podujatia a akcie. Charakter niektorých sa mení, väčšina z nich sa však koná viac menej pravidelne každý rok. 

Názov kultúrneho podujatia

Termín konania

Školský ples

január

Veľkonočný stolnotenisový turnaj

apríl

Deň matiek

máj

Koštovka páleného

máj

Deň detí spojený s cestou rozprávkovým lesom

jún

Strelecké preteky

júl

Memoriál Ján Dlhého

júl

Nohejbalový turnaj

september

Jesenné kolo hry plameň

september

Pamiatka Zosnulých

november

Mikulášsky deň

december

Vianočné trhy

december

Silvestrovská zábava

december

Najobľúbenejším podujatím je Deň detí. Toto podujatie sa každoročne spája s cestou rozprávkovým lesom, detskými hrami rôzneho charakteru, vystúpením hasičov, opekačkou a mnohými ďalšími pridanými hodnotami predovšetkým pre deti a ich rodičov.Významným prvkom kultúrneho života obce je časopis Krajnianske noviny, ktoré vychádzajú  pravidelne každé 3 mesiace a informujú o spoločenskom dianí v Krajnom a jeho okolí. 

V obci sa nachádza evanjelický kostol, katolícky kostol, pomník padlým v I. a II. svetovej vojne, pamätná izba. Významným prvkom, reprezentujúci túto malebnú obec je folklórny súbor Krajňanec, vystupujúci na domácich i zahraničných pódiách.

V obci sa nachádza futbalové ihrisko, kde sa pravidelne konávajú i medzinárodné zápasy. Futbalové ihrisko v súčasnosti nahrádza i kultúrne priestory na kultúrne akcie. V obci je takisto situované multifunkčné ihrisko.

V rámci územného obvodu obce je vyznačených niekoľko desiatok km cyklistických trás, ktoré sa v súčasnosti predlžujú. V okolí obce je hustá sieť bezprašných ciest, ktorá vytvára vhodné podmienky na cykloturistiku. Cykloturistické okruhy sú navrhnuté zväčša po menej frekventovaných cestách II. a III. triedy.  Na horských bicykloch sa dajú absolvovať i trasy pre pešiu turistiku. Cyklotrasy vedú do okolitých obcí, k prírodným, kultúrnym a historickým pamiatkam.

 Vybrané cyklotrasy cez obec Krajné

-         Z Hrachovišťa – do Plavekého Petra: Trasa začína v obci Hrašné a vedie na juhozápad do obce Krajné, ďalej do Podkylavy, Košarísk, Brezovej pod Bradlom, Jablonice a Plaveckého Petra, kde sa napája na Malokarpatskú cyklomagistrálu. Trasa je značená zelenou farbou.

-         Bátoričkin cyklokruh – Z Krajného na Čachtický hrad: Trasa začína v obci Krajné, prechádza cez osadu Dobrá Mera do sedla Ošmek, ďalej cez Podolanské kopanice, Častkovce, Čachtice, ďalej cez Čachtickú dolinu do Višňového, Hrachovišťa a okruh sa uzatvára zase v Krajnom. Trasa je značená zelenou farbou a stretáva sa s Kopaničiarskou cyklomagistrálou.

-         Krajné – Podolie – Ošmek: Krátka trasa spája kopaničiarsky región s Malokarpatskou cyklomagistrálou. Značená je žltou farbou.

 Nadväzne na Považskú cyklotrasu sa navrhuje napojiť odbočka z Nové Mesta nad Váhom do Brezovej pod Bradlom. Táto i ďalšie plánované trasy predstavujú v riešenom území nadregionálnu a regionálnu cykloturistickú kostru. 

Podujatia v obci Krajné. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Krajné ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Krajné. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/0493, Miestna ľudová knižnica, , ,

- 3998/2000-400/2171, Školská knižnica, , 032/7786107,