Podujatia, akcie Krnča

Adresa - Obecný úrad
Októbrová 500
956 19 Krnča
Kontakty
Telefón: 038 530 22 28,530 21 97,98
E-mail: ocukrncastonline.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 26.10.2021
Žiadne podujatie.
Fotografie z podujatí v obci Krnča
Obec Krnča sa nachádza v juhovýchodnom cípe okresu Topoľčany 9 km juhovýchodne
od okresného mesta Topoľčany a 15 km juhozápadne od mesta Partizánske. Je to koncová
podhorská dedina, ktorá sa rozprestiera na severozápadnom úpätí Tríbečského pohoria, v
malebnej doline pod Javorovým vrchom (730,6 m n. m.). Preteká ňou potok Dršna , ktorého
vody posilňujú tok rieky Nitry. Jej zemepisné súradnice sú 48°32'34" severnej zemepisnej
šírky a 18°15'07" východnej zemepisnej dĺžky. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške
245 m n. m a rozloha katastrálneho územia je 1 896 ha. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1183, ale predpokladá sa, že bola osídlená v skoršom
období. Súčasný názov obce vznikol a používa sa od roku 1808 z pôvodného mena
KERNULCH.
Krnča patrila v prvej polovici 13. storočia Mikovi z rodu Diviackovcov. V roku 1246 si
Mikovi synovia rozdelili otcovské majetky tak, že najstaršiemu z bratov Blažejovi pripadla
polovica Krnče ležiaca na ľavej strane potoka Dršna a druhá polovica Krnče zostala v
spoločnom užívaní jeho troch mladších bratov. V ďalšom historickom vývoji vlastníkmi boli
zemepáni a statkári ako napr. Majthéniovci, Besnákovci, Gosztonyiovci, Krohnovci,
Wohlsteinovci, Ordódyovci, Matuschkovci, Knoglerovci, Kittlerovci. Mnohí z nich majú na
miestnom cintoríne v Krnči svoje hrobky a pomníky.
Treba tiež pripomenúť, že v roku 1772 sa v Krnči narodil historik Ján Ribiny, ktorý bol
vychovávateľom detí Mateja Bela. Zaoberal sa výskumom cirkevných dejín a vydal 10
teologických a historických prác.
Existujúce kultúrne zariadenia sú svetského a cirkevného zamerania. Strediskom kultúrnej
infraštruktúry svetského charakteru je kultúrny dom, ktorý bol postavený v roku 1973 a je
situovaný pri hlavnej ceste. Kapacita spoločenskej sály je 150 ľudí a kinosála má kapacitu
250 ľudí. Organizuje sa v ňom pestrá paleta kultúrnych a spoločenských podujatí so
zameraním na divadlo, tanec, spev a výstavy. V kultúrnom dome sa nachádza aj obecná
knižnica, ktorá má v opatere približne 3 450 knižných zväzkov.
Pred budovou základnej školy sa nachádza národná kultúrna pamiatka Pomník padlých v I.
a II. svetovej vojne.
Obec pravidelne organizuje nasledovné kultúrno – spoločenské akcie:
– Korčuľovanie na zimnom štadióne,
– Fašiangy,
– Obecná zabíjačka,
– Kladenie vencov pri príležitosti Oslobodenia obce,
– Deň Zeme,
– Sadenie mája,
– Deň matiek,
– Deň detí,
– Milanovský turnaj,
– Krnčiansku kvapku krvi,
– Oslavy Slovenského národného povstania,
– Miestna výstava zvierat,
– Mesiac úcty k starším,
– Posedenie pri jedličke – seniori.

Podujatia v obci Krnča. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Krnča ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Krnča. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/2194, Školská knižnica, Sovietskej armády 493/66, 038/5302229,

- 3998/2000-400/4719, Obecná knižnica v Krnči, Októbrová 500, 038/5302198,