Podujatia, akcie Krnča

Adresa - Obecný úrad
Októbrová 500
956 19 Krnča
Kontakty
Telefón: 038 530 22 28,530 21 97,98
E-mail: ocukrncastonline.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 15.12.2019
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Topoľčany nasledovné:
MÔJ PRÍBEH
MÔJ PRÍBEH
kino Spoločenský dom, Topoľčany
AMUNDSEN
AMUNDSEN
kino Spoločenský dom, Topoľčany
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
kino Spoločenský dom, Topoľčany
MASKOVANÍ ŠPIÓNI
MASKOVANÍ ŠPIÓNI
kino Spoločenský dom, Topoľčany
TROLL: PRÍBEH O CHVOSTE
TROLL: PRÍBEH O CHVOSTE
kino Spoločenský dom, Topoľčany
STAR WARS: VZOSTUP SKYWALKERA
STAR WARS: VZOSTUP SKYWALKERA
kino Spoločenský dom, Topoľčany
Fotografie z podujatí v obci Krnča
Obec Krnča sa nachádza v juhovýchodnom cípe okresu Topoľčany 9 km juhovýchodne
od okresného mesta Topoľčany a 15 km juhozápadne od mesta Partizánske. Je to koncová
podhorská dedina, ktorá sa rozprestiera na severozápadnom úpätí Tríbečského pohoria, v
malebnej doline pod Javorovým vrchom (730,6 m n. m.). Preteká ňou potok Dršna , ktorého
vody posilňujú tok rieky Nitry. Jej zemepisné súradnice sú 48°32'34" severnej zemepisnej
šírky a 18°15'07" východnej zemepisnej dĺžky. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške
245 m n. m a rozloha katastrálneho územia je 1 896 ha. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1183, ale predpokladá sa, že bola osídlená v skoršom
období. Súčasný názov obce vznikol a používa sa od roku 1808 z pôvodného mena
KERNULCH.
Krnča patrila v prvej polovici 13. storočia Mikovi z rodu Diviackovcov. V roku 1246 si
Mikovi synovia rozdelili otcovské majetky tak, že najstaršiemu z bratov Blažejovi pripadla
polovica Krnče ležiaca na ľavej strane potoka Dršna a druhá polovica Krnče zostala v
spoločnom užívaní jeho troch mladších bratov. V ďalšom historickom vývoji vlastníkmi boli
zemepáni a statkári ako napr. Majthéniovci, Besnákovci, Gosztonyiovci, Krohnovci,
Wohlsteinovci, Ordódyovci, Matuschkovci, Knoglerovci, Kittlerovci. Mnohí z nich majú na
miestnom cintoríne v Krnči svoje hrobky a pomníky.
Treba tiež pripomenúť, že v roku 1772 sa v Krnči narodil historik Ján Ribiny, ktorý bol
vychovávateľom detí Mateja Bela. Zaoberal sa výskumom cirkevných dejín a vydal 10
teologických a historických prác.
Existujúce kultúrne zariadenia sú svetského a cirkevného zamerania. Strediskom kultúrnej
infraštruktúry svetského charakteru je kultúrny dom, ktorý bol postavený v roku 1973 a je
situovaný pri hlavnej ceste. Kapacita spoločenskej sály je 150 ľudí a kinosála má kapacitu
250 ľudí. Organizuje sa v ňom pestrá paleta kultúrnych a spoločenských podujatí so
zameraním na divadlo, tanec, spev a výstavy. V kultúrnom dome sa nachádza aj obecná
knižnica, ktorá má v opatere približne 3 450 knižných zväzkov.
Pred budovou základnej školy sa nachádza národná kultúrna pamiatka Pomník padlých v I.
a II. svetovej vojne.
Obec pravidelne organizuje nasledovné kultúrno – spoločenské akcie:
– Korčuľovanie na zimnom štadióne,
– Fašiangy,
– Obecná zabíjačka,
– Kladenie vencov pri príležitosti Oslobodenia obce,
– Deň Zeme,
– Sadenie mája,
– Deň matiek,
– Deň detí,
– Milanovský turnaj,
– Krnčiansku kvapku krvi,
– Oslavy Slovenského národného povstania,
– Miestna výstava zvierat,
– Mesiac úcty k starším,
– Posedenie pri jedličke – seniori.

Podujatia v obci Krnča. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Krnča ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Krnča. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/2194, Školská knižnica, Sovietskej armády 493/66, 038/5302229,

- 3998/2000-400/4719, Obecná knižnica v Krnči, Októbrová 500, 038/5302198,