Krosák pod hradom 2020

Podujatie Trnava pri Laborci

Krosák pod hradom 2020

Milé krosáčky, milí krosáci!

Radi by sme Vás opätovne pozvali na už II.ročník charitatívneho krosového behu Krosák pod hradom 2020, ktorý sa uskutoční v sobotu 20. júna 2020, avšak tento rok pre zmenu v malebnej obci Trnava pri Laborci, ktorá leží "na druhej strane" pod Vinianskym hradom :)

"Pomáhať a dávať" je vždy naším mottom a aj tento rok poputuje charitatívny výťažok z pretekov na pomoc onkologickým pacientom v Michalovciach a taktiež michalovskému útulku pre psíkov.

Miesto konania (registrácia a štart):
Pri Obecnom úrade v Trnave pri Laborci

Súťažné kategórie:

Veľký krosák 10 km:
- ženy do 39 rokov a ženy nad 40 rokov
- muži do 39 rokov a muži nad 40 rokov

Malý krosák 5 km:
- ženy a muži nesúťažný beh

Nordic Walking 5 km:
- ženy a muži nesúťažný beh

Veľký krosák – 10 km, 2 x 5 km okruh,
Malý krosák a Nordic Walking - 1 x 5 km okruh,

Trasa: https://www.bikemap.net/en/r/6141986/#13.17/48.81847/21.93473

Povrch:
Poľná a lesná cesta, asfalt

Štartovné:
14 € (z tejto sumy činí 8 € štartovné a 6 € je charitatívny príspevok odovzdaný pri vyhodnotení pretekov) Ďakujeme!

Registrácia:
Online cez tento link: https://forms.gle/Gjt61TYYaMPcm9Kj6
Platba 14 € na účet pri registrácii do 15.6.2020, po tomto termíne výnimočne pri prezentácii za zvýšené štartovné 18 €.

Platbu smerujte na IBAN:
SK55 5600 0000 0025 6171 4002
Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a ako variabilný symbol Váš rok narodenia.

Pri neúčasti na pretekoch sa uhradené štartovné z organizačných dôvodov NEVRACIA, preto Vám odporúčame nájsť si za seba náhradu.

Ceny:
Prví traja v kategóriách Veľkého krosáku budú ocenení trofejným pohárom, štvrtý v kategórii „zemiakovou“ medailou. Každý online registrovaný pretekár s uhradeným štartovným má garantovanú účastnícku medailu. Každý dostane pri prezentácii štartovací balíček vrátane občerstvenia.

Podmienky:
Súťaží sa podľa pravidiel ľahkej atletiky a týchto propozícií. Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť a vlastné náklady, usporiadateľ neručí za spôsobené škody a straty.
Všetci bežci sa podriaďujú rozhodnutiam hlavného rozhodcu a zaväzujú sa dodržiavať pravidlá atletiky a právne predpisy. Usporiadatelia si vyhradzujú právo na úpravu trate.
V priebehu podujatia je nutné dodržiavať platné opatrenia hlavného hygienika SR vydané v súvislosti s COVID-19.

Tešíme sa na Vás v Trnave pri Laborci! :)

Športu zdar!

Začiatok podujatia: 20. 6. 2020 8:00:00
Koniec podujatia: 20. 6. 2020 15:00:00

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia