Kúcanské krojované hody 2020 - Hodujeme pro STODOUU!

Podujatie Kúty

Kúcanské krojované hody 2020 - Hodujeme pro STODOUU!

Kúcanské hody budú!

A hodujeme pro stodouu! Sceme postavit Klindových stodouu v záhradze múzea! Proto ténto rok šecko robíme pro stodouu!!!

Šecko podlá potrebných hygienických opatrení.

Pokračujeme v organizácii hodových zábav!

My, jak kolektív Pjekného mjestečka, o.z., pro Vás pripravíme už tradiční páteční besedu u cimbálu a nedzelní hodovú zábavu. O sobotu sa postarajú fotbalisci.

PÁTEK

Posedzení u cimbálu pro členú príznivcú Pjekného mjestečka

Místo: záhrada múzea v Kútoch!
Čas: 19:30 hod.
Tradične CM Brecuavan pod vedením doktora Frantu Blažka!
V rámci mauého programu učujete aj spjevácké zbore z Kútú - Kúcanú a Kútnicu.

SOBOTA

Zábava pod vedením fotbalistú - víc info dodáme neskúr.

NEDZELA

Nedzelní program začne suávnostnú svatú omšú.

Prúvod krojovaných Kúcanú sa začne schádzat o 17. hodzine u kosteua. Odtád pújdeme na hodový plac za obecným úradém a s dechovkú - našíma kamarádma - Legrútama z Bílovic budeme nájprv vítat cezpolní chase, do rána tancovat a potom sa ráno po kúcánsky VÁLAT.

Takže kúcanská VÁLANÁ tak, jak je v Kútoch na hodoch zvykém.

Tešíme sa na šeckých hoscí, rodákú, kerí na nás dojdú po roku zas kuknút, aj tých nových, kerí si snád cestu do Kútú nájdú po první!

Veseuo pachouci kúcanskí zbojníckí!

Začiatok podujatia: 31. 7. 2020 19:30:00
Koniec podujatia: 3. 8. 2020 3:00:00

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Žiadne podujatie.