Mapa: Kultúrny dom, Kultúrno - oddychová zóna, miestny park - Veľké Dravce

48.34666 N 19.837242 E, zobraziť najkratšiu trasu
Kultúrny dom a kultúrno - oddychová zóna sa nachádzajú v strede obce. Kultúrny dom prechádza postupnou rekonštrukciou. V priestoroch kultúrneho domu je zriadené obecné historické múzeum - regionálna miestnosť, ktorú zdobia drobné predmety, ktoré využívali naši predkovia.

Kultúrno - oddychová zóna je pýchou našej obce, návštevníkom obce neunikne pozornosti veľmi pekná kvetinová pyramída a bohato vysadené  a visiace živé kvety.

V strede parku dominuje krásna fontána vystavená z bieleho kameňa okolo ktorej sú osadené drevené lavičky, ktoré slúžia na oddych a relax. Pri vstupe do parku sa nachádza Informačná tabuľa s mapou - Turistický Novohrad a Podpoľanie.

V obci nezabúdame ani na cirkevný život. Kultúrnou pamiatkou v obci je rímskokatolícky kostol sv. Gallusa (sv. Gála) opáta, pôvodne baroková stavba zo začiatku 18. storočia, prestavaná a rozšírená v roku 1909 a opravovaná v roku 1958. V roku 2014 sme zrekonštruovali kaplnku Sv Eliáša, ktorej súčasťou je aj maľba zobrazujúca Sv. Eliáša.