Kurz podnikateľských zručností

Podujatie Bratislava

Kurz podnikateľských zručností

Zapracujte na vašom podnikateľskom nápade skôr ako sa vydáte na letnú dovolenku. Slovak Business Agency vám po dvoch úspešných sériách opäť prináša Kurz podnikateľských zručností. Naberte nové vedomosti a získajte všetky potrebné zručnosti, ktoré vám pomôžu naštartovať vlastný biznis. Naši skúsení lektori sa s vami podelia o praktické rady a tipy na tvorbu vlastného biznis plánu.

KEDY?
19. – 23.6.2017, KAŽDÝ DEŇ od 15.00 – 19.00
Účastník sa registruje na Kurz podnikateľských zručností v NPC v celom jeho trvaní.

KDE?
Slovak Business Agency, Národné podnikateľské centrum, Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

REGISTRUJTE SA TU: https://goo.gl/iDVCdN

PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

ČO VŠETKO SA DOZVIETE?
Pondelok, 19.6.2017
Špecifické právne zručnosti
Tijana Cécezová vám prostredníctvom praktických skúseností prezradí, ako postupovať pri zakladaní nového podnikania (živnosť a s.r.o.), i to, aké chyby najčastejšie robia ľudia pri výbere a zriadení právnej formy podnikania. Taktiež vám poradí, kedy sa oplatí využiť elektronické služby na portáli slovensko.sk.

Utorok, 20.6.2017
Business zručnosti
Na čom budete zarábať a kto sú vaši zákazníci? Andrej Rybovič vám vysvetlí rozdiel medzi Business Model Canvas a biznis plánom, na čo ich budete potrebovať, a čo musia obsahovať.

Streda, 21.6.2017
Špecifické daňovo - odvodové zručnosti
Aké sú dane a odvody pri jednotlivých typoch podnikania? Dáša Straková vám poradí, ako sa čo najefektívnejšie vysporiadať so svojím účtovníctvom.

Business protokol zručnosti
Ako by mal budúci podnikateľ vystupovať pri kontakte s budúcimi business partnermi alebo zákazníkmi? Odborníčka na business protokol, Linda Hnatová, vám poradí ako viesť vaše budúce pracovné stretnutia.

Štvrtok, 22.6.2017
Finančné zručnosti
Ako si pripraviť rozpočet a nastaviť vyvážený cashflow? Ladislav Smoroň vás prevedie základmi finančného manažmentu.

Duševné vlastníctvo
Všetky praktické informácie o autorských právach, patentoch a ochranných známkach, dizajnoch a o tom, ako si môžete ochrániť vašu podnikateľskú ideu, vám porozpráva náš lektor, Ľubomír Kucka.

Piatok, 23.6.2017
Marketingové zručnosti
Ako odprezentovať seba a svoj biznis? Ako osloviť potenciálnych zákazníkov? Andrej Rybovič vám predstaví marketingové tipy a triky, ktoré vám pomôžu úspešne rozbehnúť váš biznis.

KTO SÚ TVOJI LEKTORI?
JUDr. Tijana Cécezová – odborníčka na obchodné právo, ochranu spotrebiteľa a členka Slovenskej advokátskej komory. Vedie vlastnú advokátsku kanceláriu a pôsobí ako generálna tajomníčka Slovensko – srbskej obchodnej komory.

Ing. Andrej Rybovič – venuje sa rozvoju podnikania a podpore podnikateľov. Učí, ako môžu začínajúci podnikatelia, startupy ale aj firmy aplikovať princípy Lean startup prostredníctvom systematického nástroja Gamified Startup. Je spoluorganizátor víkendového start-up podujatia v Žiline a pôsobí ako lektor a koordinátor univerzitného programu Povolanie podnikateľ.

Dáša Straková MBA, LL.M – odborníčka na ekonomické poradenstvo a vedenie účtovníctva.

Mgr. Hnatová Linda – odborníčka na ľudské zdroje, prácu so zákazníkmi a protokol. Má dlhoročnú prax ako koučka manažérov a vedúcich pracovníkov.

Ing. Ladislav Smoroň – podniká v oblasti finančného a podnikateľského vzdelávania a poradenstva, spolupracoval na národnom projekte podnikateľského vzdelávania so Združením podnikateľov Slovenska, je aktívny vo viacerých mimovládnych organizáciách zameraných na podnikateľské a finančné vzdelávanie.

PhDr. Ľubomír Kucka – odborník z oblasti ochrany duševného vlastníctva a rešeršných služieb.

Počet voľných miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

1. Prečo iba Bratislavský kraj?
Modulové skupinové poradenstvo – Kurz podnikateľských zručností sa realizuje v rámci prípravy Národného projektu NPC II – BA kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Skupinového modulového poradenstva – Kurzu podnikateľských zručností sa môžu zúčastniť fyzické osoby – nepodnikatelia s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja.
Pre fyzické osoby – nepodnikateľov s trvalým pobytom mimo územia Bratislavského kraja, sú v súčasnosti pripravované národné projekty, v rámci ktorých sa budú môcť zúčastniť podobných modulových skupinových poradenstiev. O možnostiach čerpania týchto služieb bude verejnosť včas informovaná.

2. Prečo nepodnikateľ?
Modulové skupinové poradenstvo – Kurz podnikateľských zručností sa realizuje v rámci prípravy Národného projektu NPC II – BA kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom v súčasnosti je modulové skupinové poradenstvo určené len pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Po schválení príslušných Schém minimálnej pomoci v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), budú podujatia a/alebo iné služby SBA rozšírené aj vo vzťahu k podnikateľom. O týchto službách bude verejnosť včas informovaná.

Modulové skupinové poradenstvo – Kurz podnikateľských zručností sa organizuje v rámci prípravy Národného projektu NPC II – BA kraj.

Na Kurz podnikateľských zručností sa môžu registrovať tí uchádzači, ktorí neabsolvovali Kurz podnikateľských zručností v rámci prípravy projektu NPC II – BA kraj v minulosti.

KONTAKTY:
ap@npc.sk

Miesto konania podujatia: Slovak Business Agency, Karadžičova 2 - Twin City Blok A, Bratislava
Vstupenky: https://goo.gl/iDVCdN
Dátum začiatku podujatia: 19. Júna 2017 15:00
Dátum ukončenia podujatia: 23. Júna 2017 19:00
Pravdepodobné súradnice: 48.1454N 17.1236E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Kurz podnikateľských zručností

Fotografie
Podobné podujatia