Kurz: Úvod do koučingu v Banskej Bystrici 2 dni - 27.04.-28.04.2019

Podujatie Banská Bystrica

Psychológia sa sústreďuje na minulosť človeka, koučing však pozerá do budúcnosti.“ Silvia Langermann 
Koučing rozvíja potenciál a pomáha Vám nájsť vlastné cesty a riešenia. Na kurze sa naučíte základné nástroje koučingu, ktoré budete schopní použiť pri koučovaní seba aj iných. Tak, ako budete vďaka tomu viac vidieť do druhých, budete viac vidieť aj do seba samého. Lepšie spoznáte svoju osobnosť, motívy a ciele. Tiež sa naučíte efektívne riešiť problémy, ale aj správne a efektívne komunikovať. 
Všetky získané informácie Vám pomôžu v osobnom aj profesijnom živote, dokonca Vás môžu ovplyvniť natoľko, že sa rozhodnete svoj doterajší život od základov zmeniť v pozitívnom a obohacujúcom smere. 
OBSAH KURZU 
   • čo je koučing 
   • princípy a použitie koučingu 
   • základné nástroje koučovania 
   • kladenie správnych a účinných otázok 
   • koučovanie seba a ostatných 
   • praktické zameranie kurzu 
CERTIFIKÁCIA 
O absolvovaní kurzu získate certifikát spoločnosti Power Coaching.11) Grafiku udalosti (štvorec min 300pxx300px, prípadne iné formáty ktoré máte k dispozícii)

Dĺžka trvania: 104 hodín

Meno organizátora: MaxiTicket.sk
Fotografie
Podobné podujatia