Podujatia, akcie Ladomerská Vieska

Adresa - Obecný úrad
132
965 01 Žiar nad Hronom
Kontakty
Telefón: 045 672 70 16
Mobil: 0905 705 753
E-mail: obecladomerska-vieska.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 31.01.2023
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Žiar nad Hronom nasledovné:
VODA A KRV NAD VODOU
Overené podujatieVODA A KRV NAD VODOU
SPSA EBG - bývalý Dom kultúry, Žiar nad Hronom
ZAHRÁTE MI MANŽELA? alebo maliar izieb
Overené podujatieZAHRÁTE MI MANŽELA? alebo maliar izieb
SPSA EBG - bývalý Dom kultúry, Žiar nad Hronom
Fotografie z podujatí v obci Ladomerská Vieska
História podujatí

Obec Ladomerská Vieska leží na strednom Pohroní, na južnom okraji Žiarskej kotliny. Je to obec pomerne veľmi mladá, lebo v rámci územnej reorganizácie štátu, keď bol začiatkom 60. rokov XX. storočia vytvorený nový okres Žiar nad Hronom, došlo 1. januára 1960 k spojeniu dovtedy dvoch samostatných obcí Viesky a Ladomera na Ladomerskú Viesku.

 

História

Intenzívnejší proces osídľovania na území Žiarskej kotliny sa všeobecne predpokladá pred 11. storočím. V listine z roku 1075 sa uvádza, že kráľ Gejza I. darúva opátstvu ( Beňadickému )veľkú a širokú neobývanú zem, s právom usadzovať ľudí. Prvé obce vznikali v dolinách pri samej rieke Hron, kde ústili do Hrona potoky a potôčky. Údolie Hrona tvorilo dôležitú cestnú a vodnú spojnicu. Najstarší písomný záznam o Ladomerskom potoku ( uvádza sa názov Radmera ) je v listine z roku 1075.

 

LADOMER

Prvá hodnoverná správa o obci ako o majetku Šášovského hradu, je z 9. januára 1335.

V archíve Ostrihomskej kapituli sa hovorí o obyvateľoch obce Ladomer ( Ladomír ) a patrila hradnému panstvu Šášov ( „Saskw“ ).

Medzníkom v dejinách obce Ladomer je rok 1650, keď kráľ Ferdinand III. dňa 21. marca 1650, udelil obci právo konať dva výročné trhy, čím povýšil obec Ladomer na mestečko – OPPIDUM. Najstaršie známe pečatidlo Ladomeru je z roku 1643. V strede pečatného poľa je vyrytá korunovaná postava sv. Štefana, pravou rukou pri nohe drží meč. Odtlačok pečatidla sa našiel  na dokumente z roku 1776. Z prvej polovice 17. storočia pochádza renesančný kaštieľ v Ladomeri a rokov 1676-1678 pochádza inventár Kaštieľa,  ktorý aj za vlády Lippayovcov, bol strediskom správy Šášovského panstva. V tomto období sa obyvatelia obce zaoberali obchodom s vínom. Po dobití Šášovského hradu, ktorý dňa 27. októbra 1708 cisárske vojská podpálili a rozstrieľali, sa úradník Šášovského panstva presťahoval do kaštieľa v Ladomeri, ktorý sa tak stal sídlom hospodárskej správy panstva Šášov. V polovici 18. storočia bol postavený v obci Mariánsky stĺp v barokovom slohu s plastikou IMMACULATY. V roku 1772 bola v Ladomeri postavená 3-poschodová sypáreň ( v roku 1911 bola zbúraná a na jej mieste bola postavené škola ). Do konca roka 1922 patrila obec Ladomer administratívne do Svätokrížskeho okresu a 1. júlom 1928 patril pod Kremnický politický okres.

 

VIESKA

V chotári obce už v roku 1332 jestvovala fara, kostol so 14. storočia v gotickom slohu, prestavaný v roku 1552 do renesančného slohu. Prvá písomná zmienka o Vieske je doložená až z roku 1352. V tom čase patrila Opátstvu v Hronskom Beňadiku, neskôr patrila do Ostrihomskej kapituly, pod Šášovský hrad, ale aj do Uhorskej komory. Kostol a fara sú doložené vo Vieske z rokov 1332 – 1337. Dve samostatné obce Vieska („VESZKA“) a Ladomer stáli ako hraničné osady na okraji dvoch panstiev ( Beňadického a Šášovského ). V roku 1607 Viesku vypálili slobodní hajdúsi. V roku 1778 bola vo Vieske založená rímsko–katolícka škola s jazykom slovenským a od roku 1750 bola vo Vieske jednotriedna škola. V tomto období patrila Vieska politicky pod Tekovskú župu. V roku 1928 sa gotický kostol Krista Kráľa rozširuje do dnešnej podoby.

Historický znak Viesky pochádzajúci z 18. storočia, tvorí srdce, z ktorého vyrastajú tri kvety. V erbe Ladomerskej Viesky bol symbol Viesky vložený do ľavej ruky panovníka sv. Štefana patróna obce Ladomer, ktorému bol miestny kostol Krista Kráľa aj zasvätený.

V 50. rokoch XX. storočia sa v obci Vieska postavilo tzv. Pohotovostné sídlisko s kapacitou 64 bytov, kde sa sústredil riadiaci potenciál zamestnancov novovybudovanej hlinikárne ZSNP. 21. apríla 1957 bol slávnostne otvorený a daný do užívania nový kultúrny dom, ktorý už vtedy slúžil obyvateľom obce Ladomer.

 


Podujatia v obci Ladomerská Vieska. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Ladomerská Vieska ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk