Podujatia, akcie Lazany

Adresa - Obecný úrad
Hlavná 59/56
972 11 Lazany
Kontakty
Telefón: 046 548 53 20,548 50 30
Mobil: 0905 551 641,0915 776 008
E-mail: obeclazany.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 31.01.2023
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Prievidza nasledovné:
Respect tour Olympic 60
Overené podujatieRespect tour Olympic 60
Mestská športová hala, Prievidza
Kašubovci
Overené podujatieKašubovci
Dom kultúry, Prievidza
Bojko a Zmrzlinka
Overené podujatieBojko a Zmrzlinka
Divadlo pri Kolkárni, Handlová
Fotografie z podujatí v obci Lazany
História podujatí

 Lazany patria k pôvodným slovanským osídleniam v Hornej Nitre a ich vznik môžeme predpokladať ešte pred 12-tym storočím. Prvá písomná správa o existencii Lazian je z roku 1430 v listine, ktorou Noffryovci dostali bojnické panstvo.

Pôvodní obyvatelia
         Prvý presný údaj o počte obyvateľov máme až v roku 1675, keď bolo v Lazanoch 48 usadlostí, kde žilo 347 ľudí v 48 poddanských a 21 želiarskych rodinách.
        Tento počet po rušných stavovských vojnách v 17. storočí klesol v roku 1715 na 9 poddanských a 5 hofierskych rodín. V nasledujúcich desaťročiach sa situácia zlepšila a dikálny súpis z roku 1753 zaznamenal už 67 poddanských, 4 želiarske a 8 hofierskych, t.j. spolu 80 rodín, ktoré hospodárili na 618 brat. mericiach (123 ha) poľa a 55 pokosoch lúk a chovali 38 volov, 87 kráv, 67 koní, 11 oviec a kôz, 85 ošípaných a 11 úľov včiel. Z remeselníkov tu bol mlynár, kováč, mäsiar, hrnčiar a čižmár, ktorí svoje výrobky chodili predávať na trhy do Nitrianskeho Pravna a Prievidze. Želiari a hofieri chodili sezónne pracovať na žatvu a mlatbu do iných žúp. Celá dedina okrem zemepanských a cirkevných dávok platila do župnej pokladnice priemerne 330 fl ročne.
         Začiatkom 19. storočia počet obyvateľov mierne stúpol. Znamenalo to schudobňovanie obyvateľov. Pri sčítaní ľudu v roku 1869 bolo v obci 552 ľudí v 94 domoch. Do konca storočia dosiahol počet Lazančanov 627. V roku 1923 mala obec 785 obyvateľov. Do roku 1960 prekročil počet obyvateľov číslo 1200.

Kľúčové udalosti v jej histórii
          Roku 1479 darovali Noffryovci osadu bojnickému oltárnictvu sv. Antona Pustovníka. Odvtedy sa lazianskymi zemepánmi stala fara v Bojniciach. Bojnický prepošt František Žilka dal v roku 1692 postaviť obecný chudobinec. Do konca 19. storočia sa z neho vyvinula dobre zariadená malá nemocnica.
           Významnejšou poprevratovou udalosťou bolo založenie dobrovoľnej hasičskej jednoty v roku 1922 so 16-timi členmi. Vedúce postavenie vo verejnom živote mala Slovenská ľudová strana, ktorej predákom bol miestny farár Peter Briška a Kresťansko-sociálna strana.
          Za prvej republiky sa tu začalo intenzívnejšie bojovať proti trachómu – sociálnej chorobe Hornej Nitry, najmä po zriadení štátneho protitrachómového ambulatória v Lazanoch s pôsobnosťou i pre okolie.
        Hlavnou formou zamestnania a obživy obyvateľstva zostalo naďalej roľníctvo a poľnohospodárske sezónne práce. V roku 1933 dal bojnický prepošt Rudnai postaviť v obci roľnícky družstevný liehovar, ktorý si predsavzal zveľaďovať hospodárenie miestnych gazdov, spracovávať a predávať ich výrobky. Charakteristické pre Lazany bolo, že predsedom tohto družstva sa stal bojnický prepošt. Liehovar mal 467, neskôr až 683 účastnín po 100 korún. Od roku 1941 však nepracoval a v roku 1950 ho celkom zrušili.
        Po oslobodení v rokoch 1949-1955 dostala obec národnú a strednú školu, ktoré sa zlúčili v 8-ročnú strednú školu, bola zriadená autobusová linka z Poruby cez Lazany k železničnej stanici v Nedožeroch, ďalej do Prievidze a Nitrianskeho Pravna.
          Na bývalých cirkevných majetkoch vzniklo začiatkom 50-tych rokov menšinové JRD a bola zriadená strojno-traktorová stanica.

V rámci rozvoja bývania je v obci postavených 69 obecných nájomných bytov. Pod hrádzou priehrady a v tesnej blízkosti „lazianskeho hája“ sú tri záhradkárske osady so 61 chatkami. V plno organizovanej základnej škole s materskou školou v školskom roku 2013/2014 navštevuje základnú školu 181 žiakov a v materskej škole je v súčasnosti 43 detí. V roku 2014 obec zrekonštruovala vstupný park do obce a v roku 2015 vybudovala bezbariérový vstup do obecného úradu so zateplením budovy, v Športovom areáli vybudovala tri oddychové zóny, ktoré slúžia na rodinné opekanie/grilovanie. Ku koncu roka 2015 sa zmodernizovalo a zrekonštruovalo verejné osvetlenie v celej obci. V roku 2016 plánuje obec vybudovať zberný dvor pre obyvateľov Lazian a telocvičňu pri základnej škole.
Obec, ako i jej okolie poskytuje návštevníkom vyžitie z oblasti športu, turistiky, kultúry, spoločenských podujatí a občerstvenia v dvoch pohostinstvách, pizzérii, cukrárni a penziónu. Zásobovanie občanov základným spotrebným sortimentom zabezpečuje nákupné stredisko COOP Jednota. Okrem podnikateľov a živnostníkov zabezpečujúcich stolárske, zámočnícke, kurenárske služby a opravy elektrospotrebičov, nájdeme v obci dve kaderníctva, kozmetiku, predaj kvetín a záhradkárskych potrieb či predaj rozličného tovaru a galantérie vo veľkosklade Galterra.

Podujatia v obci Lazany. Sekcia tradičné podujatia.

 

Lazianske hody

 

Organizujete podujatia v obci Lazany ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk