Podujatia, akcie Lazany

Adresa - Obecný úrad
Hlavná 59/56
972 11 Lazany
Kontakty
Telefón: 046 548 53 20,548 50 30
Mobil: 0905 551 641,0915 776 008
E-mail: obeclazany.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 15.08.2020
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Prievidza nasledovné:
Ruský cirkus na ľade
Ruský cirkus na ľade
Zimný štadión, Prievidza
Pyžamo pre šiestich
Overené podujatiePyžamo pre šiestich
Dom kultúry na Ulici F. Madvu, Prievidza
Mužské oddelenie
Mužské oddelenie
Dom kultúry, Prievidza
Kvarteto
Kvarteto
Kultúrne centrum, Bojnice
KVARTETO
KVARTETO
veľká sála KC, Bojnice
Fotografie z podujatí v obci Lazany
História podujatí

 Lazany patria k pôvodným slovanským osídleniam v Hornej Nitre a ich vznik môžeme predpokladať ešte pred 12-tym storočím. Prvá písomná správa o existencii Lazian je z roku 1430 v listine, ktorou Noffryovci dostali bojnické panstvo.

Pôvodní obyvatelia
         Prvý presný údaj o počte obyvateľov máme až v roku 1675, keď bolo v Lazanoch 48 usadlostí, kde žilo 347 ľudí v 48 poddanských a 21 želiarskych rodinách.
        Tento počet po rušných stavovských vojnách v 17. storočí klesol v roku 1715 na 9 poddanských a 5 hofierskych rodín. V nasledujúcich desaťročiach sa situácia zlepšila a dikálny súpis z roku 1753 zaznamenal už 67 poddanských, 4 želiarske a 8 hofierskych, t.j. spolu 80 rodín, ktoré hospodárili na 618 brat. mericiach (123 ha) poľa a 55 pokosoch lúk a chovali 38 volov, 87 kráv, 67 koní, 11 oviec a kôz, 85 ošípaných a 11 úľov včiel. Z remeselníkov tu bol mlynár, kováč, mäsiar, hrnčiar a čižmár, ktorí svoje výrobky chodili predávať na trhy do Nitrianskeho Pravna a Prievidze. Želiari a hofieri chodili sezónne pracovať na žatvu a mlatbu do iných žúp. Celá dedina okrem zemepanských a cirkevných dávok platila do župnej pokladnice priemerne 330 fl ročne.
         Začiatkom 19. storočia počet obyvateľov mierne stúpol. Znamenalo to schudobňovanie obyvateľov. Pri sčítaní ľudu v roku 1869 bolo v obci 552 ľudí v 94 domoch. Do konca storočia dosiahol počet Lazančanov 627. V roku 1923 mala obec 785 obyvateľov. Do roku 1960 prekročil počet obyvateľov číslo 1200.

Kľúčové udalosti v jej histórii
          Roku 1479 darovali Noffryovci osadu bojnickému oltárnictvu sv. Antona Pustovníka. Odvtedy sa lazianskymi zemepánmi stala fara v Bojniciach. Bojnický prepošt František Žilka dal v roku 1692 postaviť obecný chudobinec. Do konca 19. storočia sa z neho vyvinula dobre zariadená malá nemocnica.
           Významnejšou poprevratovou udalosťou bolo založenie dobrovoľnej hasičskej jednoty v roku 1922 so 16-timi členmi. Vedúce postavenie vo verejnom živote mala Slovenská ľudová strana, ktorej predákom bol miestny farár Peter Briška a Kresťansko-sociálna strana.
          Za prvej republiky sa tu začalo intenzívnejšie bojovať proti trachómu – sociálnej chorobe Hornej Nitry, najmä po zriadení štátneho protitrachómového ambulatória v Lazanoch s pôsobnosťou i pre okolie.
        Hlavnou formou zamestnania a obživy obyvateľstva zostalo naďalej roľníctvo a poľnohospodárske sezónne práce. V roku 1933 dal bojnický prepošt Rudnai postaviť v obci roľnícky družstevný liehovar, ktorý si predsavzal zveľaďovať hospodárenie miestnych gazdov, spracovávať a predávať ich výrobky. Charakteristické pre Lazany bolo, že predsedom tohto družstva sa stal bojnický prepošt. Liehovar mal 467, neskôr až 683 účastnín po 100 korún. Od roku 1941 však nepracoval a v roku 1950 ho celkom zrušili.
        Po oslobodení v rokoch 1949-1955 dostala obec národnú a strednú školu, ktoré sa zlúčili v 8-ročnú strednú školu, bola zriadená autobusová linka z Poruby cez Lazany k železničnej stanici v Nedožeroch, ďalej do Prievidze a Nitrianskeho Pravna.
          Na bývalých cirkevných majetkoch vzniklo začiatkom 50-tych rokov menšinové JRD a bola zriadená strojno-traktorová stanica.

V rámci rozvoja bývania je v obci postavených 69 obecných nájomných bytov. Pod hrádzou priehrady a v tesnej blízkosti „lazianskeho hája“ sú tri záhradkárske osady so 61 chatkami. V plno organizovanej základnej škole s materskou školou v školskom roku 2013/2014 navštevuje základnú školu 181 žiakov a v materskej škole je v súčasnosti 43 detí. V roku 2014 obec zrekonštruovala vstupný park do obce a v roku 2015 vybudovala bezbariérový vstup do obecného úradu so zateplením budovy, v Športovom areáli vybudovala tri oddychové zóny, ktoré slúžia na rodinné opekanie/grilovanie. Ku koncu roka 2015 sa zmodernizovalo a zrekonštruovalo verejné osvetlenie v celej obci. V roku 2016 plánuje obec vybudovať zberný dvor pre obyvateľov Lazian a telocvičňu pri základnej škole.
Obec, ako i jej okolie poskytuje návštevníkom vyžitie z oblasti športu, turistiky, kultúry, spoločenských podujatí a občerstvenia v dvoch pohostinstvách, pizzérii, cukrárni a penziónu. Zásobovanie občanov základným spotrebným sortimentom zabezpečuje nákupné stredisko COOP Jednota. Okrem podnikateľov a živnostníkov zabezpečujúcich stolárske, zámočnícke, kurenárske služby a opravy elektrospotrebičov, nájdeme v obci dve kaderníctva, kozmetiku, predaj kvetín a záhradkárskych potrieb či predaj rozličného tovaru a galantérie vo veľkosklade Galterra.

Podujatia v obci Lazany. Sekcia tradičné podujatia.

 

Lazianske hody

 

Organizujete podujatia v obci Lazany ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk