Podujatia, akcie Lehnice

Adresa - Obecný úrad
89
930 37 Lehnice
Kontakty
Telefón: 031 558 61 17,550 98 91
Mobil: 0905 234 561
E-mail: lehnicelehnice.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 30.11.2022
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Dunajská Streda nasledovné:
Vianočný Forever Success Day
Overené podujatieVianočný Forever Success Day
X - BIONIC SPHERE, Šamorín-Čilistov, Šamorín
Fotografie z podujatí v obci Lehnice
História podujatí

Obec Lehnice má reálny potenciál predovšetkým pre rozvoj vidieckej turistiky vrátane agroturistiky a cykloturistiky ako aj kulinárskej turistiky.

V obci sú veľmi dobré podmienky pre cykloturistiku vzhľadom na nížinný terén, v obci sa realizuje výstavba cyklistických ciest pre zvýšenie bezpečnosti cyklistov - medzinárodná Dunajská cyklistická cesta a na ne nadväzujúca regionálna Dunajská magistrála prechádzajúca aj cez obec Lehnice.

Sú tu predpoklady aj pre kulinársku turistiku – návštevníkov obce môže prilákať aj vychýrenou maďarskou a slovenskou kuchyňou. Kuchyňa obce (ako i jej mikropriestoru), ktorá je vzácnou zmesou tradícií a kultúr (ktoré sa na tomto území dlhodobo dotvárali), je oddávna založená na troch princípoch: vynikajúca kvalita surovín, generáciami k dokonalosti dopracované tradičné receptúry a dostatok času a poctivosti pri príprave jedál.

Rozvoj miestnej kultúrnej činnosti, organizovanie umeleckej činnosti, kultúrnych podujatí, záujmových činností a súťaží, výstav, vernisáži, divadelných predstavení a koncertov zabezpečuje predovšetkým kultúrny dom (ktorý má kapacitu 400 miest) a niektoré akcie sa konajú v priestoroch Kaštieľa rodiny Benyovských. 
Pre obyvateľov obce je k dispozícii obecná knižnica (knižný fond je 10 tis. ks), ktorá sídli v priestoroch kultúrneho domu.
V obci vychádzajú miestne noviny (2x ročne): Lehnický hlásnik.
Vybraným spoločensky aktívnymi organizáciami a združeniami obce sú: základná organizácia Maďarského spoločenského a kultúrneho zväzu na Slovensku -CSEMADOK-u, AMICITIA, Poľovnícke združenie, Združenie drobnochovateľov, Zväz chovateľov poštových holubov, TJ Lehnice, Miestna organizácia Jednoty dôchodcov (počet členov - dôchodcov k 1.2.2008 bol 162), Lehnický zväz Slovenského zväzu záhradkárov, Občianska stráž Lehnice, tanečná skupina LAGUNA  a mnoho ďalších.

Tradičnými kultúrnospoločenskými akciami obce sú:
 január – Rodičovská zábava, Výstava holubov, Výročná schôdza,
 február – Maškarný ples, Výstava obrazov a rezbárstva,
 marec – Rodičovská zábava, Výchovný koncert,
 apríl – Deň zeme, Farská zábava
 máj – Deň matiek,
 jún – Deň detí, Deň obce,
 júl -  Športový deň,
 august – Rómsky festival, Medzinárodná súťaž vo varení,
 september – Rozlúčka s letom, Výstava drobnochovateľov,
 november – Deň dôchodcov, Hodová zábava, Uchovávanie tradícií, Jesenné trhy
 december – Mikuláš, Adventný koncert, Štefánska zábava, Vianočné trhy.
a pod.

Charakteristika športu: 

http://www.tjlehnice.estranky.sk/fotoalbum/nase-muzstva/lehnice---majster-2009_2010/

http://tj-lehnice.futbalnet.sk/

- hádzanársky oddiel

Z histórie:

V poslednom období výrazne pokročil výskum a popularizácia regionálnej heraldiky a erbov miestnych rodov. Najvýznamnejšou osobnosťou obce bol Rudolf Benyovszky (narodil sa vo Veľkom Légu 29. septembra 1874 a tam bol aj pochovaný 25. decembra 1955), ktorý bol priamym potomkom vládcu ostrova Madagaskar, grófa Rudolfa Benyovszkého. Rudolf Benyovszky bol hudobníkom a maliarom, popritom bol aj patrónom a účastníkom mnohých žitnoostrovských kultúrnych a spoločenských akcií. Skoro desať rokov bol predsedom Žitnoostrovnej muzeálnej spoločnosti a súčasne bol aj spoluzakladateľom Šamorínskeho žitnoostrovského múzea.
V obci Lehnice boli donedávna dve architektonicky významnejšie memoriálne stavby, pamiatky rodu Benyovských:
• Staré mauzóleum bolo postavené v prvej polovici 19. storočia a bolo umiestnené na dávnejšie zrušenom starom cintoríne, ktoré bolo v roku 1994 úplne rozobrané,
• Nové mauzóleum postavené na prelome 19. a 20. storočia na novom cintoríne - mohutná secesná stavba na báze štvorcového pôdorysu, s jednoduchým členením fasád, zakončená kopulou, so štyrmi betónovými vázami na nárožiach.
Súradnice: 48.058902,17.463813


Lehnice sú súčasťou NATURA 2000 - Chránené vtáčie územie Lehnice, ktoré bolo vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 8. augusta 2005 vyhlásené za Chránené vtáčie územie Lehnice na účel zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov dropa fúzatého, prepelice poľnej a sokola červenonohého a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
Nachádza sa tu chránený strom Dub letný v Lehniciach, prírodná rezervácia Hetméň a mnoho ďalších zaujímavostí.

Podujatia v obci Lehnice. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Lehnice ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Lehnice. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/2231, Školská knižnica pri Základnej škole, , 031/5586191,

- 3998/2000-400/2232, Školská knižnica pri Základnej škole s VJM, Školská 116, 031/5586128,