LETNÝ PROGRAM VŠEOBECNEJ ANGLIČTINY

Podujatie Bratislava

Cieľom programu je zábavnou formou upevniť základy gramatiky anglického jazyka. Naučiť záujemcov formulovať svoje požiadavky a porozumieť konverzácii pri cestovaní v zahraničí.


Obsahová náplň:

• Upevnenie základov gramatiky

Osvojovanie novej slovnej zásoby v konverzačných témach voľný čas, šport, domov a bývanie, cestovanie.

• Osvojenie stratégií posluchu a práca s vypočutými s informáciami v situáciách pri cestovaní.

• Upevnenie zručnosti hovoriť o sebe a svojich záujmoch, klásť otázky a konverzovať o spoločných témach s partnerom.


Viac informácií nájdete na našej webovej stránke:

https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/letny-program-vseobecnej-anglictiny/

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Fotografie
Podobné podujatia
PRECHÁDZKA MESTOM-Bratislavské fontány v premenách času
Overené podujatiePRECHÁDZKA MESTOM-Bratislavské fontány v premenách času
Ganymedova fontána pred Historickou budovou SND na Hviezdoslavovom námestí, Bratislava
PRECHÁDZKA MESTOM-Bratislavské fontány v premenách času
Overené podujatiePRECHÁDZKA MESTOM-Bratislavské fontány v premenách času
Ganymedova fontána pred Historickou budovou SND na Hviezdoslavovom námestí, Bratislava
PRECHÁDZKA MESTOM-Bratislavské fontány v premenách času
Overené podujatiePRECHÁDZKA MESTOM-Bratislavské fontány v premenách času
Ganymedova fontána pred Historickou budovou SND na Hviezdoslavovom námestí, Bratislava