Literárne soirée Košice

Podujatie Košice

Literárne soirée Košice

Literárne soirée je umelecký večer, na ktorom sa podieľa ktokoľvek, kto píše, hrá alebo komponuje a má záujem zapojiť sa. Hlavnou zložkou sú krátke literárne texty interpretované hercami, ktoré sú doplnené hudobnými a moderátorskými vstupmi.

Preto ak píšete a máte chuť svoje práce zverejniť, alebo sa venujete herectvu či hudbe, kontaktujte nás na e-mail ke.literarnesoiree@gmail.com alebo na facebooku.


UZÁVIERKA TEXTOV je 30. APRÍLA 2017 !!!
(info na plagáte je pre tých, ktorí sa prihlasujú po dedlajnoch :D )

Informácie pre Autorov:

- texty posielajte na e-mail ke.literarnesoiree@gmail.com
- žáner aj téma sú voľné
- maximálny rozsah je 1 strana (rozsah drámy 3 strany)
- maximálny počet prihlásených textov sú 2 prózy a 3 poézie
- každý text vyžaduje osobitý prístup, preto je toto ohraničenie viac-menej orientačné, no potrebné vzhľadom k nášmu cieľu venovať sa každému príspevku naplno
- texty vyberáme na základe dramaturgie daného večera, teda či sa príspevok do momentálneho konceptu hodí alebo nie; preto ak váš príspevok nebude vybraný, pokojne ho pošlite nabudúce, možno si s textami v ďalšom kole sadne lepšie ;)

VIDIME SA V TABAČKE :)

Miesto konania podujatia: Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice
Dátum začiatku podujatia: 22. Mája 2017 19:00
Dátum ukončenia podujatia: 22. Mája 2017 21:00
Pravdepodobné súradnice: 48.7291N 21.2559E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Literárne soirée Košice

Fotografie
Podobné podujatia