Literárne štvrtky – stretnutie so srbskou literatúrou

Podujatie Trenčín

Čítanie ukážok srbských autorov Ivo Andriča, Vasko Popa a Milorada Paviča, spolu s rozprávaním o Balkáne, tak ako ho pozná pán Ján Tluka.
Meno organizátora: Savanna Café
Fotografie
Podobné podujatia