Podujatia, akcie Ľubica

Adresa - Obecný úrad
Generála Svobodu 248/127
059 71 Ľubica
Kontakty
Telefón: 052 468 00 11
E-mail: starostaobeclubica.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 01.08.2021
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Kežmarok nasledovné:
Fest Fajný Fest 2021
Overené podujatieFest Fajný Fest 2021
Kaštieľ Strážky, Spišská Belá
Fotografie z podujatí v obci Ľubica
História podujatí
Obec Ľubica leží na severovýchode Slovenska pod Vysokými Tatrami v nadmorskej výške 630 m v tesnej blízkosti okresného mesta Kežmarok. Okolie obce je charakterizované členitým, mierne svahovitým terénom. Do chotára Ľubice patrí obrovská rozloha ihličnatých lesov s bohatstvom zveri a prameňmi liečivých sírnatých vôd. Obec Ľubica má cez 4.200 obyvateľov. Z hľadislka cestovného ruchu je obcou, ktorú sa oplatí navštíviť. Z dôb dávno minulých sa tu zachovali viaceré sakrálne architektonické pamiatky, ktoré vo svojich interiéroch uchovávajú vzácne umelecké hodnoty. V obci máme päť kostolov – Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie s oltárnou sochou Madonny, ktorá  je dielom Majstra Pavla z Levoče, Rímskokatolícky kostol Svätého ducha, Evanjelický kostol, Gréckokatolícky kostol, Pravoslávny kostol. Na ľubickom námestí stojí Mariánsky stĺp so sochou Imaculaty, ktorý je jeden z najvyšších barokových stĺpov na Spiši. V obci sa nachádzajú meštianske domy a niekoľko typov remeselníckych a sedliackych domov. Obec pripravuje pre svojoich obyvateľov ale aj pre návštevníkov obce viaceré kultúrne a spoločenské akcie pri rôznych príležitostiach počas celého roka. Môžeme spomenúť fašiangový sprievod obcou spojený s pochovávaním basy a kultúrnym programom, májové oslavy Dňa matiek, júnové podujatie venované deťom so súťažami a hrami pod názvom Hurááá prázdniny, augustové obecné slávnosti spojené s Odpustovou slávnosťou, októbrové podujatie venované úcte starším, novembrová Obecná zabíjačka , Popolnočný vianočný punč, Silvester a vítanie nového roka . Ďalej obec v spolupráci so školami (materskou,  základnou aj umeleckou) usporadúva výstavy veľkonočnú, ďalej výstavu ovocia a zeleniny, výstavy diel miestnych umelcov a pod. Zo športových podujatí sa organizujú v spolupráci s miestnymi spolkami a klubmi Trojkráľový stolnotenisový turnaj, Nohejbalový turnaj, Šachový turnaj. V obci pôsobí futbalový klub TJ Tatran Ľubica a aktívna je aj činnosť Dobrovoľného hasičského zboru, ktorý tiež usporadúva v obci tradičné hasičské  súťaže a tiež spolupracuje pri organizovaní obecných podujatí. V obci je reštauračné zariadenie Pizzeria u Kocúra s možnosťou rodinných osláv, Cukráreň Leibitz taktiež s možnosťou usporadúvania spoločenských podujatí a rodinných posedení, reštauračné zariadenie Majer pod Lesom ponúka okrem reštaurácie aj strelnicu s možnosťou športovej streľby,  v obci je tiež spoločenská sála Cultus určená na kultúrne a spoločenské podujatia a v areáli futbalového ihriska je spoločenská sála Burgerka, ktorej vlastníkom je obec. Ubytovanie nájdu turisti prevažne na súkromí.

Podujatia v obci Ľubica. Sekcia tradičné podujatia.

 

Východniarske majstrovstvá vo varení guľášu

 

Organizujete podujatia v obci Ľubica ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Ľubica. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/1234, Obecná knižnica, Školská 1, 052/4680011,