LÚČNICA - REPREZENTAČNÝ PROGRAM

Podujatie Bojnice

LÚČNICA - REPREZENTAČNÝ PROGRAM
Pridať do môjho kalendára
Kultúra, Tanečné zábavy a plesy
Ďalšie podujatia v meste Bojnice

LÚČNICA - REPREZENTAČNÝ PROGRAM

Reprezentačný program Lúčnice je výber najúspešnejších programov a reprezentuje najcharakteristickejšie folklórne oblasti Slovenska. Dramaturgia zachytáva rozmanité umelecké prejavy bohatej ľudovej tradície v tanci, hudbe i kroji, od jemných ženských tancov cez hravé a vtipné, až po temperamentné párové a virtuózne mužské tance.

9.7.2017 19.00 h
veľká sála KC Bojnice, Hurbanovo námestie

Fotografie
Podobné podujatia