ĽUDOVÁ HUDBA KUŠTÁROVCI

Podujatie Poprad

ĽUDOVÁ HUDBA KUŠTÁROVCI

Bratislavské zoskupenie štyroch mladých pánov bude prezentovať slovenské a medzinárodné melódie, rómske piesne a tanečné skladby. Skupina účinkuje v zložení: P. KUŠTÁR – prvé husle a sólo spev, M. KUŠTÁR – druhé husle a spev, O. ČIERNIK – akordeón a spev, J. TKÁČIK – kontrabas a spev.
V prípade nepriaznivého počasia sa koncert presúva do divadelnej sály Domu kultúry

28.7.2019   15:00

Fotografie
Podobné podujatia