Kam na výlet: Ľudová izba tradičného odievania - Baďan

Baďan
48.332076 N 18.840902 E, zobraziť najkratšiu trasu
+421 918892842
Ľudová izba je zameraná na tradičné odievanie našich predkov, kde okrem ukážky tradičných krojov, nábytku a riadu do domácnosti,ktoré sa tu zachovali, sú pre návštevníkov vystavené aj nástroje a pomôcky na spracovanie konope (napr. česáky, kolovrátky, trlice, krosná a pod. Jedinečnosť ľudovej izby spočíva v tom, že tieto exponáty nie sú len na to, aby si ich návštevníci obzerali a dozvedeli sa na čo slúžili, ale predovšetkým si sami môžu vyskúšať tkanie, či pradenie, za pomoci miestnych občanov.
Obec Baďan je súčasťou OZ Mikroregión Južné Sitno. Jedným z poslaní  mikroregiónu je obnova hodnôt historického a kultúrneho dedičstva s cieľom rozvoja cestovného ruchu. Obce patriace do tohto OZ, patrili kedysi do Hontianskej župy a sú spojené kultúrno-historickými spomienkami, ktoré pomaly upadajú. Preto sa členovia výboru rozhodli zabudnuté spomienky "oživiť". A tak od roku 2001 organizujú folklórny ľudový festival - Podsitnianske dni hojnosti. V našej obci sme sa v prvých rokoch zamerali na spracovanie konope. Za týmto účelom sme od občanov obce zozbierali všetko "staré", ako napr. kolovrátky, krosná, česáky, ale aj hlinené džbány, tkané koberce, kroje, truhlice, lavice, skrine...Takto zozbierané veci, sme umiestnili do budovy bývalej škôlky, kde sme zriadili túto ľudovú izbu. Izba je momentálne presťahovaná v bývalej budove klubu mládeže, v centre obce.
Ľudová izba bola vytvorená v rámci projektu "SIETE MÚZEÍ". Tento projekt sa viaže na región Hont, kde je v miestnych obciach zriadených viacero takýchto izieb, každá je však odlišná, zameraná na niečo iné, ale tradičné, pre to dané miesto.
Ľudovú izbu môžu navštíviť rôzne vekové kategórie, tak deti ako aj dospelý. "Starý" si zaspomínajú, a "mladý" sa niečomu priučia.
Cenník:
Jednotlivci - 1,00
Rodina (max. 5 osôb) - 3,00

Skupina (max. 20 osôb) - 10,00
Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet