Ľudový súbor PULS reprezentačný program

Podujatie Púchov

Ľudový súbor PULS reprezentačný program

Po veľkom úspechu Poddukeľského umeleckého ľudového súboru - hlavného hosťa minuloročného Folklórneho Púchova uvádzame na žiadosť mnohých divákov celovečerný reprezentačný program tohto úspešného ľudovo-umeleckého telesa. Príďte si vychutnať nesmierne silný zážitok, krásu krojov, spevu, tanca, tradícií z východného Slovenska i blízkeho pohraničia - v predvečer ďalšieho ročníka Folklórneho Púchova.

V sobotu 2.6.2018 o 19:00 hod.

Vstupné: 10 € kreslá, 9 € balkóny a prístavky. Predpredaj vstupeniek od 27.3.2018 v pokladni i online na www.kultura.puchov.sk a v mobilnej aplikácii VIRTUALNE

Fotografie
Podobné podujatia