Podujatia, akcie Lúky

Adresa - Obecný úrad
105
020 53 Lúky
Kontakty
Telefón: 042 469 15 01,469 15 27
Mobil: 0905 634 433
E-mail: starostaobecluky.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 29.01.2023
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Púchov nasledovné:
FÍHA TRALALA
Overené podujatieFÍHA TRALALA
Divadlo, Púchov, Púchov
DUO JAMAHA
Overené podujatieDUO JAMAHA
Divadlo, Púchov, Púchov
ZAHRÁTE MI MANŽELA?
Overené podujatieZAHRÁTE MI MANŽELA?
Divadlo, Púchov, Púchov
Fotografie z podujatí v obci Lúky
História podujatí
Obec udržuje ľudové tradície. Držiteľmi ľudových tradícii je hlavne folklórna skupina Javorník. Každoročne sa v obci poriada stretnutie heligónkarov púchovskej doliny a širokého okolia. Dokonca až z Moravy a tento rok bol už 16. ročník. Poriadame Bartolomejský jarmok, ktorý sa koná pri príležitosti vysvetenia kostola, ktorý je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou a nesie meno sv. Bartolomeja. Každoročne obec poriada súťaž o zlatú prilbu- súťaž v hasičských športov. Do tejto oblasti spadá aj Memoriál L. Túčka a súťaž ,, Železný hasič". Priaznivci Off-roadu poriadajú každoročne súťaž terénnych automobilov s vysokou účasťou posádok a návštevníkov. Tento rok sme usporiadali ,,0"-tý ročník ,,Záhradnícko, včelársko, ovocinársko -predajnej výstavy s vysokou návštevnosťou. V tejto tradícii chceme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Šikovný obyvatelia obce poriadajú tematické výstavy(výrobky šikovných rúk, dary záhrad, výstava obrazov....). Každoročne je tiež poriadaný fašiangový pochod masiek po obci s následnou veselicou 

Podujatia v obci Lúky. Sekcia tradičné podujatia.

 

FAŠIANGOVÝ PLES

 

Organizujete podujatia v obci Lúky ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk