MAGDA MATRTAJOVÁ A KRÁSY JEJ DIVADELNEJ CESTY

Podujatie Zvolen

MAGDA MATRTAJOVÁ A KRÁSY JEJ DIVADELNEJ CESTY

Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene pozýva dňa 14. mája o 17:00 na večer venovaný vzácnej herečke Magde Matrtajovej pri príležitosti jej aprílového životného jubilea.

Magda Matrtajová je súputníčkou divadla už od jeho prvej sezóny. Divadlom dýchala, žila, stalo sa jej druhým domovom. S elánom a odhodlaním vstupovala do každého tvorivého procesu a na javisku hrala vždy plným srdcom. Zvolenskí divadelníci a diváci majú za sedem desiatok rokov v pamäti množstvo jej neopakovateľných postáv.

V príjemnom prostredí Štúdia vznikne príležitosť podeliť sa o tie najkrajšie spomienky – o nej aj s ňou. Večer v rodinnej atmosfére bude tiež vyjadrením úcty a vďaky jedinečnej herečke zakladateľskej generácie zvolenského divadla.

Predaj vstupeniek: 045/55 51 226
vstupenky@djgt.sk
viac info: www.djgt.sk

Fotografie
Podobné podujatia