MAJSTER PALACINKA 2018

Podujatie Ružomberok

MAJSTER PALACINKA 2018

Spojená škola v Ružomberku ako člen TK SZKC pod záštitou Tatranského Klubu SZKC organizuje IX. ročník celoslovenskej súťaže Majster palacinka.

Prezentácia súťažiacich od 08:00 do 09:00 hod.
Zahájenie súťaže o 09:00 hod.

Súťaž sa vyhlasuje v troch kategóriách:
I. kategória: jednočlenné družstvo seniorov - profesionálov z gastronomických zariadení
II. kategória: dvojčlenné družstvo juniorov - žiakov učňovských a stredných škôl
III. kategória: dvojčlenné družstvo,  žiaci základných škôl

Súťažiaci nemusí byť vyučený v odbore.

Príprava 5 porcií:
Súťažiaci si prinesú vlastné liate cesto, alebo len suroviny, cesto si pripravia v cukrárskej dielni vopred, kde im bude umožnený vstup na prípravu. Pri výrobe a dohotovení palaciniek sa fantázii medze nekladú. Dohotovenie – palacinku alebo surovinu je potrebné flambovať s použitím vlastného alkoholu, oheň musí byť viditeľný. Žiaci základných  škôl nemusia flambovať.
Časový limit 40 minút: 5 minút prinesenie surovín a príprava pracoviska, 30 minút na pečenie a dohotovenie palaciniek pred divákmi a porotou + 5 minút upratanie súťažného priestoru.
Súťažiaci ponúknu 3 ks flambovaných palaciniek pozvaným hosťom, jednu palacinku odbornej porote, jedna palacinka ostáva na prezentáciu. K vystavenej palacinke je treba priniesť popis s menom súťažiaceho a názvom palacinky - zabezpečí súťažiaci.

Suroviny a inventár potrebný k súťaži si prinesie súťažiaci na vlastné náklady (nôž, panvice, naberačky, obracačky, nárezová doska, servis, taniere a pod.). K dispozícii pre súťažiacich bude dvojplatnička a flambovací stôl.

Zápisné na súťaž pre dvojčlenné družstvo je 15,00€.
V cene je 3 x krát obed, 3 x káva, 3 x krát miešaný nápoj (dvaja súťažiaci, jeden doprovod). V prípade väčšieho počtu obedov je potrebné nahlásiť počet.
Zápisné na súťaž pre seniorov jednočlenné družstvo  je 5,00€.
V cene je 1 x krát obed, 1 x káva, 1 x krát miešaný nápoj (jeden súťažiaci). V prípade väčšieho počtu obedov je potrebné nahlásiť počet

Vypracovanú kalkuláciu na 10 porcií s pracovným postupom a prihlášku je potrebné zaslať e-mailom alebo poštou najneskôr do 26.10.2018 na adresu:
gabriela.macekova@zssos.sk
alebo Gabriela Maceková, Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok

Info: 0908 943 710, 0911 911 446

Fotografie
Podobné podujatia
Fašiangová zabíjačka 2020
Fašiangová zabíjačka 2020
Jazdecký a športovo - rekreačný areál Masarykov dvor, Vígľaš